Uudistamistyön linjauksia

Toimi-hankkeen parlamentaarisessa, laaja-alaisessa seurantaryhmässä on määritelty tulevan uudistustyön toteutusta.

  • Pitkän aikavälin tavoitteet muodostavat uudistuksen peruspilarit, jotka mahdollisemman suurelta osin kestävät yli hallituskausien. 
  • Valmistelua tehdään parlamentaarisesti ja laaja-alaisesti.
  • Uudistus toteutetaan vaiheittaisena. Järjestelmän rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen eri vaiheissa ja eri osa-alueilla tähtää pitkän aikavälin tavoitteisiin.
  • Palveluiden kehittäminen on kiinteä osa valmistelua.
  • Asumisen tukemisella on yhteys asuntopolitiikkaan.
  • Työssä hyödynnetään eri alojen asiantuntemusta (mm. sosiaalipolitiikka, perusoikeudet, työmarkkinaosaaminen, tietosuoja, digitalisaatio).

Toimi-hankkeen vaihtoehdoissa esitetään perusvalintoja ja linjauksia uudistuksen tueksi.