Sosiaaliturva 2030 -työn jatkovalmisteluun etenevät vaihtoehdot

27.6.2018

Vaihtoehtojen alustavat hahmot perustuvat hankkeen seurantaryhmän 24.5.2018 tekemiin linjauksiin vaihtoehtokartan pohjalta. Vaihtoehdot ja niiden painotukset täsmentyvät työn edetessä. 

Tarkastele vaihtoehtoja ruutuja klikkaamalla!