Sosiaaliturva 2030 -työn alustavat vaihtoehdot

Alla oleva vaihtoehtokartta sisältää alustavat sosiaaliturvan hahmotelmat. Eri tavoin profiloiduilla luonnoksilla selkeytetään perusvalintoja ja -olettamuksia, eikä niiden oleteta toteutuvan esitetyssä muodossa.

Sosiaaliturva 2030 -työn alustavat vaihtoehdot julkistettiin 18.5.2018.

Tutustu vaihtoehtoihin palloja klikkaamalla!