Valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen kokonaisuudistus

Valtioneuvosto hyväksyi 5. syyskuuta 2013 yleisistunnossaan tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevan periaatepäätöksen.

Periaatepäätöksessä määriteltiin tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistuksen toimenpidekokonaisuudet ja täsmennettiin kunkin vastuuministeriöt. Valtioneuvoston kanslia huolehtii toimeenpanon kokonaiskoordinaatiosta ja toimeenpanon seurannasta.

Uudistuksen toimenpidekokonaisuuksia olivat rakenteelliset uudistukset ja tutkimusrahoitusta koskevat uudistukset sekä uudistuksen toimeenpano ja seuranta. Uudistus toteutettiin 2014–2017.

Uudistuksen ulkoinen arviointi valmistui joulukuussa 2018. Lisätietoja saa arviointihankkeen esittelysivulta.

Lisätietoa