Selvitykset ja tapahtumat

Selvitykset

Tapahtumat

Valtioneuvosto kanslia on käynnistänyt kolme työpajaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahojen ensimmäiselle hakukierrokselle rahoitusta saaneiden hankkeiden toteuttamisen tueksi. Työpajojen tarkoitus on antaa hankkeiden toteuttajille mahdollisimman hyvät valmiudet välittää tuloksiaan tiedon tarvitsijoiden käyttöön. Työpajojen järjestämisestä vastaa Kaskas Media Oy. Ajankohdat, aiheet ja tilaisuuksien materiaalit:

15.1.2015
Yhteiskehittämisen menetelmät: tiedon tuottamisesta muutoksen tekemiseen. Työpaja hyödyntäjälähtöisen toimintakulttuurin kehittämiselle.

3.12.2014
Sosiaalinen media päätöksentekijätiedon palveluksessa? Työpaja sosiaalisen median käytöstä tiedonvälityksen tukena.

17.11.2014
Päätöksentekijävuoropuhelu: tiedon tuottajasta fasilitaattoriksi? Työpaja tiedon hyödyntämisen käytännöistä ja soveltuvista välineistä.

Muut tapahtumat

27.11.2014
Strateginen tieto yhteiskunnan uudistamisen tueksi -kuulemistilaisuus

Suomen Akatemian ja valtioneuvoston kanslian yhteistyössä järjestämä kuulemistilaisuus strategisen tutkimuksen teemavalinnoista vuodelle 2015. Tilaisuuden tallenne ja esitykset katsottavissa osoitteessa: www.aka.fi/stn-kuulemistilaisuus

31.10.2014
Kansalaiset mukaan tiede- ja teknologiapolitiikan kehittämiseen?

Edward Anderssonin luento Iso-Britannian Sciencewise -toiminnasta saaduista kokemuksista.

3.6.2014
Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä –kutsuseminaari


Tilaisuuden aineistoja

Teemaesimerkki tutkijapaneelina: Maahanmuutto ja liikkuvuus

2.4.2014
Tietoa päätöksentekoon -keskustelufoorumi

Valtioneuvoston kanslia järjesti 2.4.2014 Tietoa päätöksentekoon -keskustelufoorumin Tieteiden talolla. Tilaisuuden tavoitteena oli käydä keskustelua tutkimustiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa, sekä tähän liittyvistä uusien toimintamallien rakentamisesta ja rahoitusinstrumenteista. Tilaisuus oli suunnattu tutkimuspolitiikan avaintoimijoille, tutkijoille sekä päätöksentekijöille, jotka toimivat tutkimuksen ja päätöksenteon rajapinnalla.

Tilaisuuden aineistoja

13.3.2014
Tutkimuslaitokset ja -rahoitus uusiksi -keskustelutilaisuus Helsingin yliopiston tiedekulmassa


Tutkimuslaitoksia ja -rahoitusta koskeva kokonaisuudistus: Mitä uudistus merkitsee yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja niiden tutkijoiden kannalta?

Mitä strateginen tutkimus on, kuka sitä tekee ja millä ehdoilla? Millaista tutkimusta rahoitetaan uusista rahoitusinstrumenteista? Miksi valtioneuvosto tarvitsee oman yhteisen tutkimussuunnitelman? Miten tutkimuslaitoksia ja -rahoitusta koskeva kokonaisuudistus (2014-2017) pyrkii vastaamaan yhteiskunnallisen tiedolla johtamisen ongelmiin? Mitä uudistus merkitsee yliopistojen ja niiden tutkijoiden kannalta? Kumpi tulee ensin tieteellinen laatu vai yhteiskunnallinen relevanssi? Miten turvataan tutkimuksen vapaus ja tutkijan ammattitaidon paras hyödyntäminen, samalla kun yhteiskunnalliset toimijat saavat tiedon lisäksi vastauksia ja ratkaisuja tunnistamiinsa tietotarpeisiin? Miten vahvistetaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa?

Syyskuussa 2013 hyväksytystä kokonaisuudistuksesta olivat keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta, pääjohtaja Heikki Mannila Suomen Akatemiasta ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tilaisuutta isännöi Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson.