Tulevaisuusfoorumit 2009-2010

Valtioneuvoston hyväksymästä ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselonteosta on keskusteltu tulevaisuusfoorumeissa eri puolilla Suomea. Valtioneuvoston kanslia järjesti foorumeita yhdessä muun muassa yliopistojen, maakuntaliittojen ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa loppuvuodesta 2009 ja keväällä 2010. Foorumeissa pyrittiin innostamaan paikallisia toimijoita mukaan selonteon toimeenpanoon. Ilmastotalkoisiin tarvitaan niin kunnat, yritykset, järjestöt kuin yksittäiset kansalaiset. Yhteensä seitsemään tilaisuuteen osallistui noin 1 100 henkilöä.

Tulevaisuusfoorumit