Vähäpäästöinen Suomi ja talous

Tulevaisuusfoorumi Espoossa 27.1.2010

Valtioneuvoston kanslia järjesti yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Aalto-yliopiston, Uudenmaan liiton ja Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n kanssa ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon teemoja avaavan seminaarin. Foorumissa puhuivat mm. pääministeri Matti Vanhanen, ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, vs. maakuntajohtaja Ossi Savolainen ja Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Marja Tiura ja tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Yhteensä lähes 300 yritysmaailman ja järjestöjen edustajaa, tutkijaa sekä asiantuntijaa kokoontui keskustelemaan ilmastopolitiikan ja talouden kytkennöistä. Työpajassa ideoitiin ja konkretisoida ehdotuksia, joilla voidaan tukea tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä elinkeinoelämän keinoja toteuttaa vähäpäästöisiä ratkaisuja. Aalto-yliopisto kokosi työskentelyn tulokset tiiviiksi paketeiksi (alla).