Metsät ja ilmastopolitiikka

Tulevaisuusfoorumi Joensuussa 15.3.2010

Valtioneuvoston kanslia järjesti yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon teemoja avaavan seminaarin Metsät ja ilmastopolitiikka. Foorumissa puhuivat mm. elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen ja Metlan aluejohtaja Jari Parviainen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Kimmo Tiilikainen.

Joensuun tulevaisuusfoorumissa puhuttiin esimerkiksi metsien ja metsäntutkimuksen roolista ilmastopolitiikan tukena, puurakentamisen eduista, bioenergiayrittäjyyden mahdollisuuksista pk-yrityksissä sekä metsäbiomassan hyödyistä energiantuotannossa. Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen piti lisäksi foorumin yhteydessä lehdistötilaisuuden, jossa hän kävi läpi mm. sähkönkulutusta ja pohjoismaisia sähkömarkkinoita.