Vähäpäästöinen Suomi, kestävä teknologia ja energiatuotanto

Tulevaisuusfoorumi Lappeenrannassa 4.11.2009

Valtioneuvoston kanslia järjesti yhteistyössä duskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Etelä-Karjalan liiton kanssa ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon teemoja avaavan seminaarin. Foorumissa puhuivat mm. kansanedustaja Kimmo Tiilikainen, ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen ja TEKES:n toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Marja Tiura.

Ilmastonsuojelu tarjoaa paljon mahdollisuuksia: tehokkuutta, teknologiaa ja työpaikkoja. Teknologiaan ja energiantuotantoon keskittyneessä Lappeenrannan foorumissa pohdittiin keinoja, joilla Suomi voi ottaa siivun kasvavilta kestävien ratkaisujen markkinoilta.