Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä

Tulevaisuusfoorumi Oulussa 20.4.2010

Valtioneuvoston kanslia järjesti yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Oulun yliopiston Thule-instituutin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon teemoja avaavan seminaarin Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä. Foorumissa kuultiin liikenneministeri Anu Vehviläisen terveiset ja lisäksi puheenvuoron pitivät mm. ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, Oulun yliopiston vararehtori Olli Silvén sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Kyösti Karjula.

Foorumissa esiteltiin mm. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen ilmastostrategia, käytiin läpi älykkään liikenteen ja kestävään liikkumiseen kannustavan yhdyskunnan mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä hahmoteltiin maailman ja Suomen sisäisiä liikenneverkkoja ja -yhteyksiä. Liikenneministeri Anu Vehviläisen terveisissä korostui erityisesti vähäpäästöisten liikennejärjestelmien mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Lisätietoja foorumista: projektisihteeri Jaana Sorvali, (09) 160 22357, jaana.sorvali(a)vnk.fi, valtioneuvoston kanslia tai suunnittelija Pirjo Taskinen, (08) 553 3562, pirjo.taskinen(a)oulu.fi, Thule-instituutti, Oulun yliopisto

Tulevaisuusfoorumi videoituna Oulun yliopiston sivuilla