Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen

Tulevaisuusfoorumi Rovaniemellä 19.4.2010

Valtioneuvoston kanslia järjesti yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Lapin yliopiston, Lapin liiton ja Saamelaiskäräjien kanssa ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon teemoja avaavan seminaarin: Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen. Foorumissa puhuivat mm. ympäristöministeri Paula Lehtomäki, ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi sekä Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Kyösti Karjula.

Rovaniemellä ilmastonmuutosta lähestyttiin sopeutumisen kannalta – näkökulmina mm. matkailu, bioenergia ja arktiset paikallisyhteisöt ja mitä muutoksia ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen niille aiheuttaa. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki ruoti ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisia piirteitä alustuksessaan ja Jouni Räsänen pureutui ilmastonmuutoksen perusteisiin luonnontieteiden kautta.

Lisätietoja foorumista: projektisihteeri Jaana Sorvali, p. 09 1602 2357, jaana.sorvali(a)vnk.fi, valtioneuvoston kanslia tai viestintä- ja kongressisihteeri Raija Kivilahti, p. 040 568 4890, raija.kivilahti(a)ulapland.fi, Lapin yliopisto