Vähäpäästöinen Suomi, maatalous ja ruoka

Tulevaisuusfoorumi Seinäjoella 9.11.2009

Valtioneuvoston kanslia järjesti yhteistyössä duskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen yliopistokeskuksenkanssa ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon teemoja avaavan seminaarin. Foorumissa puhuivat mm. maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen ja kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Marja Tiura sekä maakuntajohtaja Asko Peltola.

Ilmastonmuutos vaikuttaa maatalouden edellytyksiin sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Päästöjen vähentäminen maataloudessa on haastavaa, mutta mahdollista. Seinäjoen tulevaisuusfoorumissa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila painotti kansallisen ruokaturvan merkitystä päästötavoitteiden kiristyessä.