Tulevaisuuskatsaukset 2014

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset.

Tulevaisuuskatsaus on tiivis tietopaketti hallinnonalan merkittävimmistä kehitystekijöistä, ongelmakohdista ja ratkaisuvaihtoehdoista. 

Tiedote 3.10.2014

Tulevaisuuskatsaukset

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö

Tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Toimintaympäristönkuvaus esittelee poliittisen päätöksenteon ympäristöä

Osana vuoden 2014 tulevaisuuskatsausten valmistelua ministeriöt julkistivat kesäkuussa 2014 yhteisen toimintaympäristökuvauksen, jonka tarkoituksena oli tarjota päättäjille ja kansalaisille virkamiesten näkemykseen perustuva tieto suomalaisen poliittisen päätöksenteon ympäristöstä. Sen valmistelussa kuultiin laajasti eri sidosryhmiä. Virkamiestyö sai myös tukea tutkijoilta ja kansalaisilta huhtikuussa 2017 valtionhallinnon otakantaa.fi-foorumilla käydystä keskustelusta.