Ekologiset muutostekijät

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen.

Ilmastonmuutoksen myötä esimerkiksi muutokset sateissa aiheuttavat toisaalla lisääntyvää kuivuutta ja toisaalla lisääntyviä tulvia. Ilmastonmuutos uhkaa erityisesti pohjoisen alueiden luontoa, muuttaa elinympäristöä sekä siirtää lajien levinneisyysalueita Euroopassa kohti pohjoista. Suomeen tulee uusia vieraslajeja, vedenkiertoon liittyvissä prosesseissa tapahtuu muutoksia sekä metsä- ja maatalouden toimintaedellytykset muuttuvat. Ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalla sopeutuminen sää- ja ilmastomuutoksiin on välttämätöntä.

  • Mihin ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa?
  • Miten sitä voidaan hillitä, ja miten siihen sopeudutaan?
  • Mitä tapahtuu jos Pariisin sopimusta ei panna toimeen?
  • Mitä tapahtuu jos maapallon ainoaksi asuinkelpoiseksi alueeksi jää lähinnä vain pohjoinen havumetsävyöhyke?

Ympäristön ja luonnon tila

Ympäristö ja luonto ovat haavoittuvassa asemassa ja kilpailu luonnonvaroista kiihtyy.

Päästöt ilmaan ja vesiin ovat vähentyneet, joskin Itämeren ja sisä- ja pohjavesien tilanne ei ole kaikilta osin vieläkään hyvä. Suomen luonnon monimuotoisuuden katoa ei ole saatu pysäytettyä. Vaarallisten kemikaalien käyttö on yhä mittavaa ja vaarallisten aineiden sekä pienhiukkasten päästöt ovat ympäristön ja terveyden kannalta liian suuret. Rakennetun ympäristön tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, joskin kasvava korjausvelka on edelleen ongelma.

  • Mikä ympäristömme ja luontomme tila on?
  • Miten lapsemmekin voivat vielä nauttia hyvästä ympäristöstä ja monimuotoisesta luonnosta?
  • Mitä tapahtuu jos ympäristöriskien hallinta pettää?

Luonnovarojen käytön kestävyys

Ympäristö ja luonto ovat haavoittuvassa asemassa ja kilpailu luonnonvaroista kiihtyy.

Luonnonvarojen käytön kestävyys ei ole enää itsestäänselvyys; kulutamme globaalisti 1,6-kertaisesti maapallon luonnonvarat. Kysynnän kasvu ja tarjonnan väheneminen voimistavat maailmanlaajuista kilpailua luonnonvaroista. Uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen ohjaa kohti resurssitehokkaampaa materiaalin hyödyntämistä.

 

  • Miten Suomen korkeatasoinen osaaminen edistää bio- ja kiertotaloutta?
  • Miten toteutamme kokonaisvaltaisen muutoksen kohti uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa tuotantoa ja kulutusta?