Ekonomiset muutostekijät

Globaalin talouden muutos

Globaali talous ja politiikka kietoutuvat yhteen.

Teknologiakehitys muuttaa globaaleja arvo- ja ansaintaketjuja vähentäen maailmantalouden kauppavirtoja ja hidastaen globalisaatiokehitystä. Kuitenkin Yhdysvaltain ja Kiinan kilpailullinen keskinäisriippuvuus on edelleen globaalia talouskehitystä eniten määrittävä tekijä myös 2030-luvulla. Suomen kannalta erittäin merkittävää on EU:n ja öljyriippuvaisen Venäjän tulevaisuuden kehitys. Euroopan taloudellisen kehityksen haasteena ovat ikääntynyt väestö ja rakenteelliset ongelmat, joiden vuoksi pitkän aikavälin kasvunäkymä on vaatimaton. Euroalueen maissa pankkisektorin ongelmien jatkuminen aiheuttaa systeemisen riskin.

  • Kiina on kasvamassa maailman suurimmaksi taloudeksi USA:n ohi, mutta onko Kiinasta USA:n haastajaksi?
  • Miten vastataan lisääntyvään poliittiseen epävakauteen ja protektionismiin, jotka osaltaan jarruttavat globaalia talouskasvua?

Suomen talouden kehitys

Maailmanpolitiikka ja -talous määrittävät Suomen talouden kehityksen suunnan, Suomella edelleen edessä rakenteelliset ongelmat.

Pienenä avotaloutena Suomen talouskasvu riippuu merkittävästi maailmantalouden ja -kaupan kehittymisestä. Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja muu teknologiakehitys edelleen muuttavat globaaleja arvo- ja ansaintaketjuja ja Suomen tulisi saada oma osansa tästä kehityksestä. Samaan aikaan työikäinen väestö supistuu väestön ikääntyessä. 2030-luvulla talouskasvu on edelleen vähäistä.

  • Mitkä ovat Suomen tulevaisuuden kasvun alat?
  • Millä keinoilla ja tavoitteilla Suomi toimii globaalin maailman osana?

Työn murros

Työn tekeminen ja merkitys muovataan uusiksi.

Työn murros tarkoittaa syvää ja sukupolvien yli jatkuvaa teknologista, taloudellista, yhteiskunnallista ja inhimillistä muutosta. Aivan murroksen ytimessä ovat automaatio, robotit ja tekoäly, luova tuho sekä jakamis- ja alustatalouden kehitys, jotka muuttavat työvoiman rakennetta, työn sisältöä ja työnantaja-työntekijä-suhdetta. Kyse ei ole kuitenkaan nopeasta siirtymisestä yhdestä tavasta tehdä töitä johonkin toiseen vaan pitkään jatkuvasta muutoksesta kohti entistä moninaisempaa ja monipuolisempaa työn maailmaa.
Työn muuttuessa ihmiset kiinnittyvät yhteiskuntaan entistä monimuotoisempien tavoitteiden ja merkityksellisen tekemisen kautta.

  • Miten uusia, merkityksellisiä tapoja olla osana yhteiskuntaa tulisi tukea ja miten järjestetään turvaverkot, kun työtä tehdään globaaleilla alustoilla, väliaikaisissa verkostoissa ja ilman perinteistä työntekijä-työnantajasuhdetta?