FI SV EN

Tulevaisuusselonteko 2013

Valtioneuvosto hyväksyi keskiviikkona 30.10.2013 kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän tulevaisuusselonteon. Hallitus linjaa selonteossaan niitä edellytyksiä, joilla kestävää kasvua on mahdollista luoda tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2013

Hallituksen visio Suomesta vuonna 2030

Hallituksen visiona on, että Suomessa vuonna 2030 kaikkien on hyvä elää merkityksellistä ja arvokasta elämää. Suomalainen osaaminen ja taloudellinen kasvu ovat luoneet perustan hyvinvoinnille. Suomi on onnistunut rakentamaan kestävää kasvua omaleimaisiin menestystekijöihinsä nojaten ja kantaen vastuuta sekä Suomessa että globaalisti. Kasvu on edistänyt ihmisten hyvinvointia ympäristön kantokyvyn asettamissa rajoissa. Vastuuta kantavat koko yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt.

Selonteko nostaa esille tulevaisuuden kehityspolkuja

Selonteko ei ole toimenpideohjelma, vaan sen tehtävänä on nostaa esiin tekijöitä ja kehityspolkuja, joiden avulla kestävä kasvu on tulevaisuudessa mahdollista. Tulevaisuuden luomiseksi tarvitaan enemmän nopeaa tekemistä ja tekemisestä oppimista, kuin lisää suunnittelua. Vastauksia ongelmiin ei ole kopioitavissa muualta. Tämän vuoksi Suomen on löydettävä uudenlaisia ja omaperäisiä ratkaisuja tulevaisuuden menestyksen avainten löytämiseksi.

Selonteon valmistelua johti hallituksen nimittämä kaikkia hallituspuolueita edustava ministerityöryhmä. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Tulevaisuusselonteko valmisteltiin uusilla tavoilla

Selonteon valmisteluun liitettiin ensimmäistä kertaa erillinen ennakointivaihe, jonka tarkoituksena oli etsiä Suomelle uusia suuntia uudella tavalla. Ennakointivaihe toteutettiin valtioneuvoston kanslian, Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin yhteistyönä ja siihen osallistui suuri joukko riippumattomia eri alojen osaajia ja asiantuntijoita tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja kansalaisjärjestöistä. Valtioneuvoston kanslia kiittää kaikkia valmistelussa mukana olleita!

Lisäksi www.2030.fi -sivustolla ja syksyllä 2012 seitsemällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa heräteltiin kansalaisia ideoimaan, keskustelemaan ja pohtimaan Suomen tulevaisuutta ja mahdollisuuksia. Sivustolla keskusteltiin myös valmiin selonteon sisällöstä ja jatkoaskeleista.

Tulevaisuuselontekohankkeen osana valmisteltiin lisäksi ehdotus kansalliseksi ennakoinnin toimintatavaksi.

Eduskunta on käsitellyt tulevaisuusselonteon

Eduskunta on 1.10.2014 hyväksynyt tulevaisuusvaliokunnan valmisteleman mietinnön mukaisen, tulevaisuusselontekoa koskevan kannanoton.

Lisää tulevaisuusselonteosta:

Yhteystiedot

pääsihteeri Pekka Lindroos
p. 050 3963 313
[email protected]
valtioneuvoston kanslia