Globaalin toimintaympäristön muutostekijät

Globaalin toimintaympäristön muutostekijät esittelevät päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia sekä toimivat pohjana valtioneuvoston yhteiselle tulevaisuustyölle.

Tulevaisuustyön tarkoitus ei ole ennustaa mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan auttaa valmistautumaan erilaisiin muutoksiin ja tarkastelemaan kriittisesti nyt tehtäviä päätöksiä erilaisten muutoskulkujen avulla. Menestyvän Suomen on politiikassaan kyettävä yhdistämään muutostekijöistä nouseviin kysymyksiin vaikuttaminen että sopeutuminen.

Ministeriöiden yhdessä valmistelemat muutostekijäkortit julkaistiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2017. Kortteja päivitetään säännöllisesti ja uusimmat kortit on julkaistu lokakuussa 2019.

Muutostekijäkortit 2019:
Valtioneuvoston muutostekijäkortit 2019

Muutostekijäkortit 2017:
Valtioneuvoston muutostekijäkortit 2017
Valtioneuvoston yhteiset muutostekijät -video
Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 2.10.2017

Poliittiset muutostekijät

Kansainvälinen järjestys murroksessa, Euroopan unionin yhtenäisyys ja toimintakyky koetuksella sekä demokratian muutos ja osallistumisen tapojen moninaistuminen.

Poliittiset muutostekijät

Taloudelliset muutostekijät

Globalisaation uudet muodot, julkisen talouden kestävyys sekä työn ja toimeentulon murros.

Taloudelliset muutostekijät

Yhteiskunnalliset muutostekijät

Väestönmuutos, moniarvoisuus ja -äänisyys sekä eriarvoistuminen.

Yhteiskunnalliset muutostekijät

Teknologiset muutostekijät

Teknologiamurros yhteiskunnassa, tiedepolitiikan ja eettisten kysymysten nousu sekä kyberturvallisuus ja hybridivaikuttaminen.

Teknologiset muutostekijät

Ekologiset muutostekijät

Ilmastonmuutos, ympäristön ja luonnon tila sekä luonnonvarojen käytön kestävyys.

Ekologiset muutostekijät