Globaalin toimintaympäristön muutostekijät

Globaalin toimintaympäristön muutostekijät esittelevät päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia sekä toimivat pohjana ministeriöiden tulevaisuuskatsauksille, jotka julkaistaan kesällä 2018.

Tulevaisuustyön tarkoitus ei ole ennustaa mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan auttaa valmistautumaan erilaisiin muutoksiin ja tarkastelemaan kriittisesti nyt tehtäviä päätöksiä mahdollisten muutoskulkujen avulla. Menestyvän Suomen on politiikassaan kyettävä yhdistämään sekä näihin kysymyksiin vaikuttaminen että sopeutuminen.

Ministeriöiden yhdessä valmistelemat muutostekijäkortit julkaistiin lokakuussa 2017.
Valtioneuvoston muutostekijäkortit
Valtioneuvoston yhteiset muutostekijät -video
Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 2.10.2017

Poliittiset muutostekijät

Poliittiset muutostekijät

Kansainvälinen järjestys murroksessa, EU:n ja kansallisvaltion kehitys sekä demokratian muutos ja osallistumisen tapojen moninaistuminen

Ekonomiset muutostekijät

Ekonomiset muutostekijät

Globaalin talouden murros, Suomen talouden kehitys ja työn murros

Sosiaaliset muutostekijät

Sosiaaliset muutostekijät

Väestörakenne ja kaupungistumiskehitys, arvojen ja asenteiden muutos sekä eriarvoistuminen

Teknologiset muutostekijät

Teknologiset muutostekijät

Teknologinen murros, digitaalinen kyvykkyys julkisessa hallinnossa ja kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus

Ekologiset muutostekijät

Ekologiset muutostekijät

Ilmastonmuutos, ympäristön ja luonnon tila sekä luonnonvarojen käytön kestävyys