Turvallisuus ja tilannekuva

Valtioneuvoston kanslian tehtäviin kuuluu valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen.

Yleisen tilannekuvan ylläpitoon kuuluu päättäjien informointi. 

Valtioneuvosto, ministeriöt ja toimivaltaiset viranomaiset vastaavat kokonaisturvallisuuteen liittyvästä varautumisesta, häiriötilanteiden hallinnasta ja toiminnan johtamisesta. Tehtävät hoidetaan normaalien toimivaltuuksien pohjalta, jotka perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Valtioneuvoston kanslia vastaa häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta valtioneuvostossa sekä sovittaa yhteen valtionhallinnon viestintää varsinkin häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Häiriötilanteiden hallintaan liittyvän valmistelun tukena hyödynnetään ministerivaliokuntia, kansliapäällikkökokousta, valmiuspäällikkökokousta ja ministeriöiden yhteistyön pysyviä yhteistyöelimiä sekä tarvittaessa häiriötilanteen luonteesta riippuen turvallisuuskomitean asiantuntemusta. Turvallisuuskomitean tehtävään ei kuulu häiriö- tai poikkeustilanteen johtaminen eikä ohjaaminen.

Valmiuspäällikkökokoukset

Valmiuspäällikkökokouksen tehtävänä on sovittaa yhteen ministeriöiden toimet häiriötilanteissa. Kokousten puheenjohtajana toimii valtioneuvoston turvallisuusjohtaja. 

Ministeriöissä on valmiuspäällikkö, valmiustoimikunta sekä valmiussihteeri.