FI SV EN

Ennakointivaihe

Tulevaisuusselonteon valmisteluun liitettiin ensimmäistä kertaa erillinen ennakointivaihe, jonka tarkoituksena oli etsiä Suomelle uusia suuntia uudella tavalla.

Ennakointivaihe toteutettiin valtioneuvoston kanslian, Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin yhteistyönä ja siihen osallistui suuri joukko riippumattomia eri alojen osaajia ja asiantuntijoita tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja kansalaisjärjestöistä. Lisäksi tulevaisuusselonteon www.2030.fi -sivustolla ja syksyllä 2012 seitsemällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa heräteltiin kansalaisia ideoimaan, keskustelemaan ja pohtimaan Suomen tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.

Helmikuussa 2013 valmistuneeseen ennakointivaiheen raporttiin on koottu eri foorumeilla ja tilaisuuksissa käytyjen keskustelujen pohjalta asiantuntijoiden tunnistamia suuntia Suomelle kohti vuotta 2030. Ennakointi kohdennettiin teemoihin, jotka valmisteluvaiheessa tunnistettiin kestävän kasvun ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta olennaisiksi:

  • hallinto mahdollistajaksi
  • yritysten uudistuminen
  • tulevaisuuden työelämä
  • niukkuuden mahdollisuudet
  • kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus
  • uusi pohjoisen maantiede.

Poikkileikkaavina kysymyksinä tarkasteltiin osaamisia ja kyvykkyyksiä, digitaalitalouden tuomia muutoksia, globalisaatiota ja joustavuutta sekä kriisinsietokykyä. Myös muuta tulevaisuutta kuvaavaa ennakointiaineistoa on olemassa erittäin paljon. Tulevaisuuselonteossa ei kuvata kaikkea aineistoa eikä toisteta koko ennakointiraporttia, vaan ainoastaan selonteon sisältöjen kannalta merkittäviä näkökulmia.

Kootun aineiston pohjalta kirjoitettiin varsinainen tulevaisuusselonteko. Sen valmistelussa kuultiin ministeriöitä, nuoriso-, etu- ja kansalaisjärjestöjä, maakuntaliittoja ja tulevaisuudentutkijoita.