FI SV EN

Kansainvälinen tutkimushanke

Tutkimushanke tuki valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelua tuottamalla akateemista tutkimusta. Kansainvälinen tutkimusryhmä analysoi esimerkkien valossa maailmantalouden muutosta ja kestävän kasvun ratkaisuja. Tutkimusryhmän vetäjinä toimivat professori Manuel Castells ja professori Pekka Himanen.

Tutkijaryhmä on yhteistyössä tutkinut eri alueiden johtavia kehitysmalleja ja niiden kehityksen päämääriä välittömän talouskriisin ylittävällä pidemmällä aikajänteellä. Case-tutkimuksien kohteena on Suomen ohella ollut Piilaakson malli, Kiinan valtiojohtoinen kehitysmalli, Euroopan hyvinvointimalli sekä Chilen ja Etelä-Afrikan kehitysmallit.

Kansainvälisen tutkimusryhmän jäsenet

Kestävän kasvun malli -tutkimushankkeen toteutti kansainvälinen seitsenhenkinen tutkimusryhmä:

Professori Pekka Himanen (tutkimushankkeen yhteisjohtaja)
Professori Manuel Castells (tutkimushankkeen yhteisjohtaja)
Professori AnnaLee Saxenian
Professori You-tien Hsing
Professori Fernando Calderon
Professori Isidora Chacon Alvarez
Professori Nico Cloete

Hankkeen aikataulu

Tutkimushankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2011. Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes allekirjoittivat sopimuksen tutkimushankkeen toteuttamisesta kansainväliseltä tutkimusryhmältä helmikuussa 2012. Kyseessä oli seitsenhenkisen tutkimusryhmän kaksivuotinen tutkimushanke. Hankkeen vastuullinen toimittaja oli Sofos Oy. Työryhmän työskentely jatkui 7.11.2013 pidettävään toiseen huippufoorumiin asti, jossa julkistettiin hankkeen suomenkielinen loppuraportti.

Hankekokonaisuus

1. Kansainvälinen tutkimusjulkaisu

Tutkimushankkeen suomenkielinen loppuraportti julkaistiin 7.11.2013 ja englanninkielinen vuonna 2014. Hankkeen lähtökohtana on ollut se, että Suomelle on tärkeää saada myös kansainvälisiä näkökulmia ja asemoida itseään laajemmassa globaalissa yhteydessä.

2. Huippufoorumit

Hanke toteutti ensimmäisen Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin huippufoorumin Helsingissä 1.11.2012. Foorumissa hankkeen seitsenhenkinen kansainvälinen tutkimusryhmä esitteli näkemyksiään sekä kävi keskusteluja suomalaisten asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. Tilaisuus on katsottavissa tallenteena valtioneuvoston verkkosivuilla. Toinen huippufoorumi toteutettiin 7.11.2013, jolloin julkistettiin tutkimusryhmän loppuraportti Kestävän kasvun malli: Globaali näkökulma.

3. Ensimmäiset johtopäätökset: Sininen kirja

Tutkimushankkeen puolivälissä tutkimusryhmä esitti keskustelunavaukseksi ensimmäiset johtopäätöksensä Suomelle. Helsingissä 1.11.2012 järjestetyssä Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin foorumi –tilaisuudessa julkaistiin tutkimushankkeen ylimääräinen väliraportti: Sininen kirja: Suomen kestävän kasvun malli – Luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi, jonka on tutkimushankkeen pohjalta kirjoittanut professori Pekka Himanen.

Sininen kirja on keskittynyt Suomen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta kriittisimpään kysymykseen, eli siihen, miten hyvinvointiyhteiskunnan 10 miljardin euron kestävyysvaje ratkaistaan. Raportti esittää myös jäsennyksen muun muassa uudistetun hyvinvointiyhteiskunnan 2.0 tekijöistä, globaalin talouden muuttuneesta ympäristöstä sekä kehityksen viimekätisistä päämääristä.

4. Kymmenen ”pyöreän pöydän tilaisuutta” Suomessa ja ulkomailla

Tutkimusryhmä järjesti osana hanketta yhteensä kymmenen ”pyöreän pöydän tilaisuutta” Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteena on ollut luoda ja kehittää yhteistyötä suomalaisen yliopistomaailman kanssa sekä vahvistaa suomalaisten tutkijoiden tärkeitä yhteyksiä ulkomaisiin johtaviin yliopistoihin. Lisäksi tutkimusryhmä järjesti tilaisuuksia myös muiden yhteiskunnan alojen, kuten esimerkiksi innovaatio-, talous- ja yrittäjämaailman kanssa.

5. Yhteistyö tulevaisuusselonteon valmistelun kanssa

Tutkimushanke oli osa tulevaisuusselontekoprosessia, ja sen tuloksia on hyödynnetty selonteossa, erityisesti sen digitaalista murrosta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä julkista sektoria käsittelevissä luvuissa.

6. Loppuraportti

Tutkijaryhmän 7.11.2013 julkaistu loppuraportti on suomennos englanninkielisestä teoksesta, joka ilmestyi vuonna 2014. Suomenkielinen versio sisältää lisäksi erillisen esipuheen ja luvun johtopäätöksistä Suomelle. Teos nostaa esiin kestävän kehityksen mallin kansainvälisesti uusia elementtejä ja kehityksen päämääräksi arvokkaan elämän käsitteen.