Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä sekä valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä. Viestintäosasto koordinoi ja kehittää valtioneuvoston strategista sekä ministeriöiden yhteistä ulkoista viestintää. 

Viestintäosasto sovittaa yhteen valtionhallinnon viestintää erityisesti kriisitilanteissa ja koordinoi valtionhallinnon EU-viestintää. 

Valtionhallinnon viestintäsuositus 2016

Löydät meidät täältä

Lisätietoja

Päivi Anttikoski, osastopäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto Valtioneuvoston viestintä  0295160204  


Päivi Paasikoski, valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja 
valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto Valtioneuvoston viestintä  0295160136  

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita ja säännöksiä

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita ja säännöksiä

Valtionhallinnon viestintää koskevia ohjeita, säännöksiä, säädöksiä sekä muita ohjeita ja suosituksia.

Ohjeet ja säännökset

Pääministerin ja hallituksen viestintä

Pääministerin ja hallituksen viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä.

Lue lisää

EU- ja kansainvälinen viestintä

EU- ja kansainvälinen viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa valtioneuvoston EU-viestinnästä sekä pääministerin ulkomaan matkoihin, kotimaan kansainvälisiin tapahtumiin ja kansainvälisiin vierailuihin liittyvän viestinnän ja mediajärjestelyt.

Lue lisää

Kriisiviestintä ja informaatiovaikuttaminen

Kriisiviestintä ja informaatiovaikuttaminen

Valtioneuvoston kanslia vastaa häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta valtioneuvostossa.

Lue lisää