Väestöpoliittinen tiedepaneeli työn tukena

Valtioneuvoston kanslia asetti 28.5.2020 hankkeen tueksi väestöpoliittisen tiedepaneelin, joka koostuu kymmenestä eri tieteenaloja edustavasta tutkijasta.

Jäsenet nimettiin Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetilta, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:ltä ja suomalaisten tiedeakatemioiden Sofi-hankkeelta pyydetyn esityksen pohjalta. Tiedepaneelin toimikausi päättyy 31.1.2021.

Tiedepaneeli käy vuoropuhelua selvityshenkilön kanssa ja osallistuu ohjausryhmän kanssa käytäviin kokouksiin. Jäsenet tuottavat aihepiiriin liittyviä lyhyitä katsauksia ja esittävät arvioita politiikkasuosituksista väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Tiedepaneeliin jäsenet

  • puheenjohtaja professori Marja Jylhä
  • tutkimusprofessori Mika Gissler
  • erikoistutkija Marika Jalovaara
  • apulaisprofessori Marjut Jyrkiäinen
  • professori Teppo Kröger
  • professori Ismo Linnosmaa
  • professori Jouko Miettunen
  • professori Mikko Myrskylä
  • tutkimusprofessori Ari Väänänen
  • professori Eva Österbacka.

Paneelin jäsenet on nimitetty henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella, eivätkä he edusta organisaatiotaan tai edunvalvontatahoaan.