Tulevaisuusselonteon 2009 valmisteluorganisaatio

Ministerityöryhmä

Valmistelusta VNK:ssa on vastannut valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen ja sitä on ohjannut ympäristöministeri Paula Lehtomäen (28.9.2007–11.4.2008 ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen) johtama ministerityöryhmä. Lisäksi ministerityöryhmään ovat kuuluneet puolustusministeri Jyri Häkämies (4.4.2008 asti ulkoministeri Ilkka Kanerva), valtiovarainministeri Jyrki Katainen, työministeri Anni Sinnemäki (25.6.2009 asti työministeri Tarja Cronberg), asuntoministeri Jan Vapaavuori, liikenneministeri Anu Vehviläinen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä kulttuuri- ja  urheiluministeri Stefan Wallin.

Selonteon asiantuntijaryhmä

Ryhmän puheenjohtaja

Valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen

Ryhmän jäsenet

yksikön päällikkö Pertti Anttinen, ulkoasiainministeriö
neuvotteleva virkamies Outi Berghäll, ympäristöministeriö (1.10.2008 asti)
ylitarkastaja Nina Broadstreet, työ- ja elinkeinoministeriö (1.10.2008 asti)
tulevaisuuden tutkija Santtu von Bruun, Kuntaliitto
kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, ympäristöministeriö (1.10.2008 asti)
puheenjohtaja Marja Jallinoja, Ilmansuojeluyhdistys ry
ilmastoasiantuntija Tuuli Kaskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto
erikoistutkija Anna Korppoo, Ulkopoliittinen instituutti (1.10.2008 alkaen)
professori Matti Liski, Helsingin kauppakorkeakoulu
professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu
kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö (1.10.2008 alkaen)
toimitusjohtaja Sirpa Smolsky, Metallinjalostajat ry
pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos
ylitarkastaja Pekka Tervo, työ- ja elinkeinoministeriö (1.10.2008 alkaen)
kehityspäällikkö Sami Tuhkanen, Sitra

Ryhmän sihteeri

projektipäällikkö Pirkko Heikinheimo, valtioneuvoston kanslia

Tulevaisuusselotekotiimi valtioneuvoston kansliassa

valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija, kansanedustaja Oras Tynkkynen
neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen
Hallinnollinen avustaja Sinikka Kärjä