Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

tietokayttoon.fi

Sähköposti: vnteas(at)vnk.fi
 

Yhteystiedot

Sari Löytökorpi, projektipäällikkö 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160187   etunimi.sukunimi@vnk.fi


Antti Pelkonen, Tiedeasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160533   etunimi.sukunimi@vnk.fi


Risto Alatarvas, erityisasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160024   etunimi.sukunimi@vnk.fi


Juho Jokinen, Taloussihteeri 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160096   etunimi.sukunimi@vnk.fi


Sanna Malkki, Projektisuunnittelija 
Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö 0295160312   etunimi.sukunimi@vnk.fi