Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa

Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta tuetaan varmistamalla, että saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat päätöksentekoa pitkäjänteisesti.

Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan systemaattinen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Toimintamallia kehitettiin vuosina 2014–2017 osana valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta

Uudistuksen ulkoinen arviointi valmistui syksyllä 2018.

Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointihanke

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi. Kokonaisuus sisältää:

  • valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan kokonaiskoordinaation,
  • valtioneuvostolle vuosittain valmisteltavan päätösesityksen strategisen tutkimuksen teema-alueiksi ja painopisteisteiksi strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen pohjalta sekä
  • yhteistyön ministeriöiden, tutkimus- ja selvitystiedon tuottajien, tutkimuksen rahoittajien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa verkostojen kautta.

TEA-työryhmä

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä (TEA-työryhmä) on ministeriöiden välinen yhteistyöelin ja tiedonvaihdon foorumi. Sen tavoitteena on vahvistaa horisontaalista tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan ohjausta, parantaa päätöksenteon tietopohjaa sekä kehittää toimintatapoja tutkimus-, ennakointi- ja arviointitiedon välittämiseen päätöksentekijöille ja yhteiskuntaan.

tietokayttoon.fi