Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

Ajankohtaista

Tutkimus: Työttömiä koskevat palvelut ja etuudet eivät ota riittävästi huomioon ihmisten erilaisia tilanteita

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Social Affairs and Health Prime Minister's Office
Tiedote 22.6.2022 11.08

Tutkimus: Julkisen sektorin tietojen maksullisuus haittaa niiden käyttöä monin tavoin

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Finance Prime Minister's Office
Tiedote 21.6.2022 9.00

Selvitys: Suomella on nyt otollinen hetki hyvinvointitaloudellisen ohjauksen kehittämiseen

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Social Affairs and Health Prime Minister's Office
Tiedote 21.6.2022 8.24