Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

tietokayttoon.fi

Sähköposti: vnteas(at)vnk.fi
 

Uusimmat tiedotteet

Tutkimus- ja kehitysrahoituksen tilanne ja osaamisen merkitys esillä tutkimus- ja innovaationeuvostossa
Ministry of Education and Culture Prime Minister's Office
Tiedote 16.6.2021 17.47
Selvitys: Sisäilmaongelmia on ennen kaikkea pyrittävä ennaltaehkäisemään
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 17.6.2021 8.24
Tutkimus: Tuotepolitiikkaa kehitettävä kiertotalouden ytimessä
Government analysis, assessment and research activities Ministry of the Environment
Tiedote 15.6.2021 8.35