Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

Ajankohtaista

Tutkimus: Paperittomien sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa on valtakunnallisesti suurta vaihtelua

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Social Affairs and Health Prime Minister's Office
Tiedote 6.2.2023 8.35

Katsaus: Monipaikkaisuus ei näytä rasittavan kuntataloutta Suomessa

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Finance Prime Minister's Office
Uutinen 27.1.2023 15.33

Selvitys: Akateeminen työ yliopistoissa muuttunut entistä monimuotoisemmaksi

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Education and Culture Prime Minister's Office
Tiedote 25.1.2023 8.43