Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

Ajankohtaista

Selvitys: Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden sääntely kehittyy – Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä

Government analysis, assessment and research activities Ministry of the Environment Prime Minister's Office
Tiedote 11.12.2023 10.37

Tutkimus: Suomen avaimet vihreään siirtymään: päästöille hintalappu, tervettä kilpailua ja pitkäjänteisiä investointeja

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of Finance Ministry of the Environment Prime Minister's Office
Tiedote 4.12.2023 9.22

Valtioneuvosto asetti tutkimus ja innovaationeuvoston

Prime Minister's Office
Tiedote 23.11.2023 14.06