Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä. 

tietokayttoon.fi

Ajankohtaista

Tutkimus: Monipaikkaisuus muuttaa alue- ja väestörakennetta

Government analysis, assessment and research activities Ministry of the Environment
Tiedote 28.1.2022 9.19

Raportti: Huoltovarmuuden kannalta kriittinen kiinteistöomistus tarvitsee laajempaa valvontaa

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Defence
Tiedote 27.1.2022 9.05

Tutkimuskatsaus: Työkyvyn tukemisessa parhaaseen tulokseen päästään yhdistämällä eri toimenpiteitä

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 26.1.2022 8.37