Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä. 

tietokayttoon.fi

Ajankohtaista

Selvitys: Rakennetun ympäristön esteettömyyttä ei huomioida kokonaisvaltaisesti - lainsäädännössä, toteutuksessa ja valvonnassa on vielä kehitettävää

Government analysis, assessment and research activities Ministry of the Environment
Tiedote 3.12.2021 10.00

Tutkimus: Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arviointi on haasteellista

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Justice Ministry of Social Affairs and Health Ministry of the Interior
Tiedote 1.12.2021 14.46

Selvitys: Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää kestäviä investointeja ja rakenteellisia muutoksia

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Economic Affairs and Employment
Tiedote 1.12.2021 8.49