Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat nopeasti ja liittyvät yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja ilmiöihin. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkimus, ennakointi-, arviointi- ja seurantatiedon käyttöä tehostamalla vahvistetaan päätöksenteon tietopohjaa ja siten parannetaan päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

Ajankohtaista

Selvitys: Innovatiivisten julkisten hankintojen riskinhallintaan on olemassa monia keinoja

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Economic Affairs and Employment Prime Minister's Office
Tiedote 12.5.2022 8.30

Selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja haettavana

Government analysis, assessment and research activities Prime Minister's Office
Tiedote 11.5.2022 10.29

Tutkimus: Oikeusvaltio on EU-oikeudellinen velvoite

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Justice Prime Minister's Office
Tiedote 11.5.2022 8.27