EU- ja kansainvälinen viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa valtioneuvoston EU-viestinnästä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Eurooppa-neuvostoista tiedottamista sekä EU-ministerivaliokunnan viestintää. EU-viestintään kuuluu esimerkiksi toimittajien taustoittaminen ajankohtaisista EU-asioista, sidosryhmäviestintä sekä EU-aiheisen koulutuksen järjestäminen.

Ministeriöiden EU-viestinnästä vastaavat asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti määrittelemään EU-viestinnän tavoitteita sekä kartoittamaan niihin liittyviä ministeriöiden viestinnällisiä kärkihankkeita. Suunnittelussa on mukana myös Brysselin pysyvän EU-edustuston lehdistötiimi.

Viestintäosasto hoitaa viestinnän ja mediajärjestelyt pääministerin ulkomaan matkoilla ja kotimaan kansainvälisissä tapahtumissa sekä ministerin isännöimissä kansainvälisissä vierailuissa.

Lisätietoja

Anne Sjöholm, viestintäpäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto 0295160135