EU- ja kansainvälinen viestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa valtioneuvoston EU-viestinnästä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Eurooppa-neuvostoista tiedottamista sekä EU-ministerivaliokunnan viestintää. EU-viestintään kuuluu esimerkiksi toimittajien taustoittaminen ajankohtaisista EU-asioista, sidosryhmäviestintä sekä EU-aiheisen koulutuksen järjestäminen.

Ministeriöiden EU-viestinnästä vastaavat asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti määrittelemään EU-viestinnän tavoitteita sekä kartoittamaan niihin liittyviä ministeriöiden viestinnällisiä kärkihankkeita. Suunnittelussa on mukana myös Brysselin pysyvän EU-edustuston lehdistötiimi.

Viestintäosasto hoitaa pääministerin ulkomaan matkoihin, kotimaan kansainvälisiin tapahtumiin ja kansainvälisiin vierailuihin liittyvän viestinnän ja mediajärjestelyt.

Lisätietoja

Anne Sjöholm, viestintäpäällikkö 
Valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto 0295160135  


Lauri Heikkinen, viestintäasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto 0295160194