Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintä

Valtioneuvoston kanslia vastaa häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta valtioneuvostossa. Häiriötilannetta johtavan viranomaisen on varmistettava viestinnän yhdenmukaisuus ensin sisäisesti ja sitten hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Jos tilanne koskettaa useampaa hallinnonalaa tai edellyttää hallitukselta toimenpiteitä, voi valtioneuvoston kanslia koordinoida tilanteen viestintää. Tilanteen hoitoon osallistuvien hallinnonalojen on huolehdittava siitä, että valtioneuvoston viestintäosasto ja muut yhteistyötahot saavat ajantasaiset ja riittävät tiedot näiden tekemistä ja suunnittelemista viestinnällisistä toimenpiteistä.

Valtionhallinnon viestintä perustuu myös poikkeusoloissa normaaliajan lainsäädäntöön, jota täydentävät eräät valmiuslain ja puolustustilalain säädökset. Yleisenä periaatteena valmiuslain mukaan on, että valtionhallinnon viestinnän välitön johto kuuluu valtioneuvoston kanslialle. Jokainen hallinnonala vastaa edelleen lähtökohtaisesti omasta tehostetusta viestinnästään. Viestintävalmiutta nostetaan ja toimintakykyä tehostetaan mahdollisimman portaattomasti tilanteen kiristyessä.

Liity koronaviestinnän uutiskirjeen postituslistalle

Koronaepidemiassa on kyse pitkäkestoisesta häiriötilanteesta, joka vaatii jaksamista niin viranomaisilta kuin kansalaisilta. Valtioneuvoston kanslia viestintä koostaa ministeriöiltä ja hallinnonalojen virastojen toimittamista tiedoista koronaviestinnän uutiskirjeen viikottain. 

Tarkoituksenamme on tiivistää viestintäyhteistyötä alue- ja paikallistason kanssa. Toivomme, että tämä uutiskirje osaltaan parantaa tiedonkulkua ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista vireillä olevista koronatoimista. Uutiskirjeessä kerromme ajankohtaiset koronaan liittyvät kansalaisviestit, joita kaikki voivat hyödyntää omassa viestinnässään.