Päätösviestintä

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa tasavallan presidentille tapahtuviin esittelyihin ja valtioneuvoston istuntoihin sekä ministerivaliokuntiin liittyvästä säännöllisestä viestinnästä. Myös ministeriöt tiedottavat aktiivisesti oman toimialansa päätöksistä.

Viestintäosasto toimittaa raha-asiainvaliokunnan istuntojen, valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyjen päätösten keskeisistä sisällöistä lyhennelmät. Ne julkaistaan heti istunnon jälkeen valtioneuvoston verkkosivulla. Lisäksi istuntojen päätösaineistot liitteineen julkistetaan valtioneuvoston mediapalvelussa ja ulkoisilla verkkosivuilla.

Ennen valtioneuvoston yleisistuntoa ja presidentin esittelyä toimitetaan kunkin istunnon asialista valtioneuvoston verkkosivuille. Torstaisin pidettävän valtioneuvoston yleisistunnon asialista julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla keskiviikkoisin klo 16 ja perjantain presidentin esittelyn asialista torstaisin klo 16.

Lisätietoja

Anne (VNK) Saloranta, tiedottaja 
Valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto 0295160139