Strateginen viestintä

Valtioneuvoston strategisen viestinnän toimia ja välineitä käytetään niiden asioiden viestintään medialle ja suurelle yleisölle, jotka ovat valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavia laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita, joiden pääministeri katsoo vaativan tehostettuja ja koordinoituja viestintätoimia tai muita pääministerin, vastuuministereiden tai hallituksen määrittelemiä yhteisiä erityisprojekteja tai kärkihankkeita.

Viestintäosasto koordinoi ministeriöiden yhteistä strategista viestintää. Strategisen viestinnän toimia ja välineitä on käytetty esimerkiksi hallituksen rakenneuudistuksen, kunta- ja sote-koordinaatioryhmän ja Talvivaaran kaivosta koskevassa viestinnässä. Osana koordinaatiota viestintäyksiköiden edustajat kokoontuvat maanantaisin uutiskokoukseen, jossa käydään läpi viikon tärkeimmät tapahtumat ja uutisaiheet.

Valtioneuvoston strategisen viestinnän linjaukset sisältävä suositus on julkaistu valtioneuvoston kanslian määräyskokoelmassa.