Valtionhallinnon viestinnän ohjeita ja säännöksiä

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa linjataan viestintää ohjaavat arvot, kerrotaan viestinnän tehtävistä sekä kuvataan viestinnän muutosta ja sen vaikutuksia valtionhallinnon viestintään. Suositus toimii perustana ja selkänojana organisaatioiden omille tarkemmille viestintäohjeille.

Viestintäsuositus uudistettiin marraskuussa 2016.

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintää koskevat ohjeet uudistettiin vuonna 2013.

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen. Opas viestijöille

Mistä informaatiovaikuttamisessa on kysymys? Miten sitä tunnistetaan ja miten siihen vastataan? Valtioneuvoston kanslian 2019 julkaisema opas mukautettu versio Lundin yliopiston Ruotsin Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) –viranomaiselle laatimasta oppaasta Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer.

Valtionhallinnon viestintää koskevia ja sivuavia säädöksiä sekä muita ohjeita ja suosituksia