Valtionhallinnon viestinnän ohjeita ja säännöksiä

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa linjataan viestintää ohjaavat arvot, kerrotaan viestinnän tehtävistä sekä kuvataan viestinnän muutosta ja sen vaikutuksia valtionhallinnon viestintään. Suositus toimii perustana ja selkänojana organisaatioiden omille tarkemmille viestintäohjeille.

Viestintäsuositus uudistettiin marraskuussa 2016.

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintää koskevat ohjeet uudistettiin vuonna 2013.

Valtioneuvoston strategisen viestinnän linjaukset

Strategisen viestinnän toimia ja välineitä käytetään valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavien periaatteellisesti tärkeiden asioiden viestinnässä. Kyse voi myös olla muista, pääministerin, vastuuministereiden tai hallituksen määrittelemistä yhteisistä projekteista tai kärkihankkeista.

Valtionhallinnon viestintää koskevia ja sivuavia säädöksiä sekä muita ohjeita ja suosituksia