3 Viestintää johdetaan, suunnitellaan ja arvioidaan

Viestintä on organisaation päivittäistä strategista toimintaa, jota johdetaan, suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään.