4 Viestinnällä vastataan muutokseen ja odotuksiin

Kansalaisia on osattava kuunnella. Heidän odotuksensa viranomaisia kohtaan on tunnettava, kun hallintoa ja palveluja kehitetään.