5 Viestintää ohjaavia säädöksiä, ohjeita ja suosituksia

Valtionhallinnon viestintää ohjaavat erilaiset säädökset, ohjeet ja suositukset.

Merkittävimmät niistä ovat:

Kielilait

Tekijänoikeudet ja sananvapaus

Häiriötilanteita ja poikkeusoloja sääntelevät lait

Ohjeita ja suosituksia