Virasto- ja toimitilapalvelut sekä tiedonhallinta

Valtioneuvoston kanslia vastaa ministeriöiden virasto- ja toimitilapalveluista.

Virastopalveluihin kuuluvat kuljetuspalvelut, postin jakaminen, kokousjärjestelyt, asiakaspalvelu ja tukipalvelut eri tilaisuuksissa. Kuljetusryhmä vastaa valtioneuvoston ja ministeriöiden johdon henkilökuljetuksista.

Ministeriöiden toimitilat ovat pääsääntöisesti Helsingin keskustassa. Ministeriöiden tilat ovat ensisijaisesti valtion omistamissa kiinteistöissä. Senaatti-kiinteistöt vastaa tiloihin tehtävistä muutostöistä ja tiloihin liittyvistä sovituista palveluista.

Ministeriöiden tilaratkaisut toteutetaan valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti yhdessä ministeriöiden kanssa. 

Valtioneuvoston kanslia vastaa myös ministeriöiden asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta, kirjaamopalveluista sekä niihin liittyvästä tieto- ja asiakaspalvelusta.

Lisätietoja

Heikki Hovi, yksikön päällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Tila- ja virastopalveluyksikkö 0295160090  


Anne-Kaarina Niemi, neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Tietotoimiala, Tiedonhallintayksikkö 0295160891