EN FI SV

Säädöspolitiikan yhteistyöryhmä

Kaikkien ministeriöiden edustajista koostuvan säädöspolitiikan yhteistyöryhmän tehtävänä on edistää ja tukea hallituksen säädöspoliittisten tavoitteiden yhtenäistä toteuttamista valtioneuvoston kaikessa lainvalmistelussa.

Yhteistyöryhmä kehittää säädösvalmistelun toimintatapoja ja -prosesseja ministeriöissä muun muassa käsittelemällä ja valmistelemalla ehdotuksia

  • lainsäädäntösuunnitelman ja muun säädöspolitiikan toimeenpanon seurannasta ja linjauksista,
  • säädösvalmistelun voimavarojen kehityksestä sekä säädösvalmistelun organisoinnista ja kehittämisestä ministeriöissä,
  • Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen viitoittaman hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytapojen käyttöönotosta,
  • avoimesta vuorovaikutuksesta sekä vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnista säädösvalmistelussa,
  • ministeriöiden yhtenäisestä raportoinnista säädöspolitiikan toimeenpanossa osana hallitusohjelman seurantaa yhteistyössä valtioneuvoston kanslian asettaman yhdyshenkilöverkoston kanssa sekä
  • valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämishankkeista ja -toimenpiteista sekä niiden täytäntöönpanon edistämiseksi.

Säädöspolitiikan yhteistyöryhmän ovat asettaneet valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö ja sen toimikausi päättyy 31.3.2015. Työryhmä raportoi oikeusministeriölle ja valtioneuvoston kanslialle ja tarvittaessa kansliapäällikkökokoukselle. Työryhmän puheenjohtajana toimii ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kansliasta ja sihteerinä suunnittelija Outi Slant oikeusministeriöstä.