Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Eläinten hyvinvointia koskeva esitys on huolellista työtä, mutta vaihtoehtoiset toimintamallit puuttuvat

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.7.2018 13.46
Uutinen 26/2018

Hallituksen esitys eläinten hyvinvointia koskevaksi laiksi antaa hyvän käsityksen lain vaikutuksista. Vaikutukset viranomaisille ja maatalousyrittäjille on kuvattu huolellisesti. Lainsäädännön arviointineuvosto jäi kuitenkin kaipaamaan kustannusarvioita vaihtoehtoisista toimista eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut eläinten hyvinvointia koskevaa hallituksen esitysluonnosta. Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että hallituksen esityksessä on yksityiskohtainen ja kattava kuvaus maatalousyrittäjille ja viranomaisille aiheutuvista vaikutuksista. Esityksessä on kuvattu perusteellisesti keskeiset esitykset, lain tavoitteet ja kohderyhmät. Esityksessä on hyödynnetty erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia, joiden avulla vaikutuksia on arvioitu.

Vaikka lakia on valmisteltu huolellisesti, esityksessä ei ole käsitelty vaihtoehtoisia tapoja parantaa eläinten hyvinvointia. Esimerkiksi lypsylehmien kytkettynä pitäminen ja porsitushäkit sallitaan taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin vedoten. Esitysluonnoksessa tulisi tarkemmin selostaa näitä taloudellisia ja tuotannollisia syitä.

Esityksessä on kuvattu monipuolisesti maatalousyrittäjille aiheutuvia vaikutuksia, mutta esityksen kokonaiskustannuksista ei saa riittävää käsitystä. Samoin jää epäselväksi, miten esityksen aiheuttamat kustannukset jakautuisivat maatalousyrittäjien ja valtion välillä.  

Suomen eläinsuojelulainsäädännön tasosta verrokkimaihin nähden ei saa riittävää kuvaa. Esityksen perusteella tulisi kyetä hahmottamaan yhtäältä eläinten hyvinvointia parantavien tavoitteiden ja toisaalta maatalouselinkeinon kilpailukyvyn liikkumavaraa. 

Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 2.7.2018

Tilaa arviointineuvoston uutiset ja tiedotteet sähköpostiisi