Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Pääjohtaja Antti Koivula erityisselvittäjäksi
Työn alla Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehdot – ja jotain ihan muuta

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke 30.10.2018 15.30
Pääjohtaja Antti Koivula. Kuva: Riitta Supperi
Pääjohtaja Antti Koivula. Kuva: Riitta Supperi

Sosiaaliturvauudistuksen valmistelu on nostanut vahvasti esille palvelujen merkityksen. Samalla on pohdittu, miten teknologiaa voitaisiin paremmin hyödyntää ihmisen valintojen ja ratkaisujen tukena. Sosiaaliturvan vaihtoehtojen valmistelun rinnalla on nähty tarpeelliseksi pohtia laajemmin digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksia.

Osaamisen, työllistymisen, toimeentulon ja asumisen digitaalisten palveluiden yhteinen kehittäminen olisi aivan uudenlaista ajattelua. Tekoälyn hyödyntämisestä on jo suunnitelmia eri tahoilla; nyt olisi aika varmistaa, ettei lähivuosina rakenneta erillisiä toimintoja, joiden yhteen nivominen myöhemmin on työlästä.

Yhteistyössä kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvitys-projektin kanssa on todettu, että teknologia ja tietovarannot mahdollistaisivat jo nyt uudenlaisia ratkaisuja. Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivulan Plan-D:ksi kutsuma ajattelumalli rakentaa järjestelmien ja ihmisten väliin aivan uudenlaista ihmislähtöistä palveluajattelua. Jos jatkossa ylitetään sektorirajat ja rakennetaan yhteisiä toimintoja ihmisten tarpeiden mukaan, päästään joustavampaan ja ennakoivampaan, eri elämänalueiden palveluja ja tietoja yhdistävään kokonaisuuteen.

Asian edistämiseksi Toimi-hankkeen projektiryhmässä alusta asti mukana olleelle Antti Koivulalle on 8.10.2018 osoitettu selvittämistoimeksianto digitalisaation, tekoälyn ja tietovarantojen hyödyntämisestä julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan asiakaslähtöisen yhteentoimivuuden parantamiseksi. Työ tehdään verkostomaisesti, ja Antti onkin halukas keskustelemaan näistä teemoista kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Antti Koivula: Sotu työn murroksessa - plan D

Lisätietoja: pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, [email protected], p. 030 474 2340, @senatorantti