Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Yhteiset digitaaliset alustat ja tietojärjestelmät edistämään maakuntauudistusta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.2.2018 9.25
Tiedote 92/2018

Maakuntauudistuksen myötä nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja siirtyvät uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Kun myös palveluiden tuottamisvastuu jakaantuu nykyistä useammalle toimijalle, on tärkeää, että käytössä olevat digitaaliset järjestelmät mahdollistavat asiakkaille sujuvat palveluketjut ja tietojen välittymisen yli organisaatioiden rajojen. Tätä tukemaan tarvitaan hallintamalleja.

Nyt julkaistu YritysDigipalvelut (yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen) -hankkeen selvitystyö toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys esittää toimiviksi havaittuja käytäntöjä, joita on hyödynnetty yhteiskäyttöisten alustojen ja tietojärjestelmien hallintamallien laatimisessa, sekä käytännön esimerkkejä hallintamalleista sähköisten järjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävien järjestämiseksi. Lisäksi esitetään ehdotuksia hallintamalleista kasvupalveluiden tarpeisiin. Vastaavaa hallintamallitapauksia laajemmin koostavaa selvitystä ei ole Suomessa aiemmin tehty. Tällainen selvitys tarvitaan, jotta eri hallintamalleja, kokemuksia ja havaittuja haasteita voidaan jakaa julkisella sektorilla ja julkisen sektorin toimijat voivat oppia toisiltaan.

Aiemmin keskitetysti hallinnoitujen sähköisten palvelujen ylläpito ja kehittäminen tapahtuvat uudistuksen myötä ympäristössä, jossa on mukana itsehallinnollisia maakuntia. On tärkeää, että käytössä olevat digitaaliset alustat ja tietojärjestelmät mahdollistavat asiakkaille sujuvat palveluketjut ja tietojen välittymisen yli organisaatiorajojen. Esimerkkejä tällaisista sähköisistä alustoista ja tietojärjestelmistä ovat: Työmarkkinatori, Y-CRM (Yritys CRM), MarketOpportunities.fi sekä Suomi.fi.

Kasvupalvelujen digitalisaation näkökulmasta on keskeistä koota palvelujen järjestäjät, tuottajat ja loppuasiakkaat ekosysteemimäiseen yhteistyöhön ja määritellä toimijoiden keskinäiset roolit sekä yhteistyön tekemisen tavat ja mallit. Muutoksen edellyttämien digitaalisten alusta- ja tietojärjestelmien sekä avoimiin rajapintoihin perustuvien ratkaisujen ylläpito- ja jatkokehitystyö vaativat tuekseen systemaattisia hallintamalleja.

Hankkeen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto.

Hallintamallit yhdessä tekemiseen - Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen -selvitys

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: erikoistutkija Jukka Kääriäinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT, p. 040 760 9529; Vs. Johtaja Tuija Ohtonen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 037 103 sekä teollisuusneuvos, ohjausryhmän puheenjohtaja Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 367 1628

Avoimen tuotteen hallinta (JulkICT-toiminto)
Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta (VTT)