Pääministeri Marin tapasi Italian pääministeri Draghin Roomassa

18.5.2022 16.30
VNK
Pääministeri Marin ja Italian pääministeri Mario Draghi seisovat Suome, Italian ja EU:n lippujen edessä
Pääministeri Sanna Marin on tavannut tänään keskiviikkona 18. toukokuuta Italian pääministeri Mario Draghin Roomassa. Keskusteluiden pääaiheena oli Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä sen johdosta muuttunut Euroopan turvallisuustilanne.

Lainsäädännön arviointineuvosto
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia täsmennettävä

18.5.2022 13.35
VNK
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle uudeksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi. Esitysluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen esityksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Vaikutuksia on käsitelty melko monipuolisesti, mutta esityksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin tulisi täsmentää.

Suomi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä Natoon

17.5.2022 18.30
UM VNK
Ulkoministerin allekirjoittama kirje, jolla Suomi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä Natoon.
Tasavallan presidentti on tiistaina 17. toukokuuta 2022 päättänyt valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato) kiinnostuksensa käydä keskustelut Natoon liittymisestä, ja asettanut valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa.

Pääministeri Marin matkustaa Roomaan

16.5.2022 15.15
VNK
Pääministeri Sanna Marin tapaa Italian pääministeri Mario Draghin Roomassa keskiviikkona 18. toukokuuta.

Selvitys: Innovatiivisten julkisten hankintojen riskinhallintaan on olemassa monia keinoja

12.5.2022 8.30
TEM VN TEAS VNK
Kestävyysmurroksen ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämisessä avainasemassa ovat uudet ratkaisut ja teknologiat. Niihin sisältyy kuitenkin monenlaisia riskejä, joita on mahdollista hallita ja jakaa erilaisin keinoin, selviää 12. toukokuuta julkaistusta valtioneuvostolle laaditusta selvityksestä.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri