Valtion omistajaohjaus

Valtio omistaa suomalaisia yhtiöitä. Omistajaohjaus tarkoittaa valtion yhtiöomistusten vastuullista ja ammattimaista hoitamista. Sillä tavoitellaan omistaja-arvon pitkäaikaista kasvua.

Omistajaohjaus perustuu osakeyhtiölakiin ja hyvään hallintotapaan. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto kehittää ja koordinoi koko toimintoa valtioneuvoston laajuisesti.

Ajankohtaista

Vuosikertomus 2021 julkaistu: yhtiöomistuksista tuloja 2,1 miljardia euroa – valtio-omistaja seuraa nyt yhtiöomistusten kokonaispäästöjä

5.5.2022 13.27
VNK
Valtioneuvoston linna kuvattuna Senaatintorilta edestä alhaalta
Koronapandemian pitkittyminen heikensi vuonna 2021 valtionyhtiöiden tuloksentekokykyä, ja valtio jatkoi liikennesektorin taloudellista tukemista. Valtio sai yhtiö-omistuksistaan tuloja 2,1 (0,9) miljardia euroa, ja yhtiösalkun arvo oli noin 47 (47) miljardia euroa. Vuosikertomuksessaan valtio-omistaja kertoo nyt myös vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta yhtiösalkussa. Esimerkiksi yhtiöomistusten kokonaispäästöjen kehitys on otettu seurantaan.

Valtio konvertoi Finnairille myönnetyn hybridilainan pääomalainaksi

27.4.2022 9.01
VNK
Finnairin lentokoneita lentokentällä
Valtio allekirjoitti maaliskuussa 2021 Finnair Oyj:n kanssa sopimuksen 400 miljoonan euron hybridilainalimiitistä yhtiön tukemiseksi koronapandemian vuoksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on kokouksessaan 19.4.2022 puoltanut lainainstrumentin muuttamista hybridilainasta oman pääoman ehtoiseksi pääomalainaksi. Pääomalaina vahvistaa emoyhtiö Finnair Oyj:n omaa pääomaa. Pääomalainan myöntäminen edellyttää valtioneuvoston yleisistunnon hyväksyntää ja Euroopan komission valtiontukipäätöstä. Järjestelyä varten ei haeta uusia varoja valtion budjetista.

Seuraa somessa