Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt

Statsrådets kommunikationsavdelning
2.12.2016 9.57 | Publicerad på svenska 2.12.2016 kl. 10.22
Pressmeddelande 525/2016

För att upprätthålla ett välfungerande och säkert samhälle krävs det att man aktivt förbereder sig för extrema väderfenomen. I förberedelserna bör man beakta att klimatförändringen kan leda till förändringar i de extrema väderfenomenens intensitet och frekvens. Förberedelser inför extrema väderfenomen är därmed även en del av anpassningen till klimatförändringen. Forskningsprojektet ELASTINEN hade som mål att stärka förmågan att hantera väder-, ekonomi- och klimatrisker på kort sikt. Inom ramen för projektet skapades en helhetsbild av hanteringen av väder- och klimatrisker och bedömdes olika sätt att främja hanteringen av riskerna inom olika branscher.

– Vädret, klimatet och klimatförändringen medför betydande risker för olika aktörer och branscher. Därför är det viktigt att identifiera följderna, förmedla information om dem och förbättra hanteringen av väder- och klimatrisker i Finland, konstaterar Hilppa Gregow, projektchef för projektet ELASTINEN vid Meteorologiska institutet.

Som stöd för hanteringen av väder- och klimatrisker behövs nya sätt att samla, dela och producera information. Om t.ex. olika samhällsaktörer delade information om följderna av väderfenomen med varandra, skulle det bli möjligt att utveckla nya slag av varningstjänster. Mer mångsidig och lättillgänglig information än för närvarande skulle förbättra möjligheterna att bedöma och hantera väder- och klimatrisker och förmågan till anpassning till följderna av klimatförändringen.

– Åtgärderna för hantering av väder- och klimatrisker bör väljas och bedömas också med beaktande av den ekonomiska effektiviteten, eftersom åtgärderna medför både kostnader och nytta, betonar Karoliina Pilli-Sihvola, forskare vid Meteorologiska institutet.

– När det gäller hanteringen av väder- och klimatrisker måste man minnas att Finland inte är någon isolerad ö. Variationer och förändringar i klimatet kan utlösa internationella kriser som kan nå också Finland. Exempelvis kan svåra torrperioder eller omfattande översvämningar påverka priset och tillgången på mat och andra förnödenheter, påminner professor Mikael Hildén vid Finlands miljöcentral. Genom att regelbundet bedöma hur sådana gränsöverskridande effekter kan uppstå, kan man vid behov reagera snabbt på dem.

Hanteringen av väder- och klimatrisker öppnar även upp för nya affärsmöjligheter, t.ex. utveckling av system för förhandsvarning och uppföljning. Till systemen hör både anordningar och tjänster med hjälp av vilka man kan förbättra såväl samhällens allmänna beredskap för extrema situationer som olika sektorers förmåga att reagera på rätt sätt vid extrema väderfenomen.

ELASTINEN-projektet genomfördes av Meteorologiska institutet (samordnare), Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd och Gaia Consulting Oy. Inom projektet utredde man hur väder- och klimatrisker hanteras i Finland, och man analyserade metoder för riskhantering och olika aktörers roll. Därtill utreddes det hur kostnaderna för och nyttan av riskhanteringen utvärderas samt hur riskhanteringen kan möjliggöra ny affärsverksamhet. Utgående från resultaten av projektet gav man rekommendationer och förslag till åtgärder samt identifierade aktörer som kan genomföra åtgärderna.

ELASTINEN-projektet och projektets slutrapport och delrapporter är ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2015 (alla rapporter endast på finska):

Metoder för att hantera väder- och klimatrelaterade risker (slutrapport)

Effektiv hantering av väder- och klimatrisker i Finland (delrapport)

Klimatförändringens gränsöverskridande effekter i Finland (delrapport)

Hantering av väder- och klimatrisker och användning av informationskällor i Finland (delrapport)

Ytterligare information

Projektchef: Hilppa Gregow, enhetschef, Meteorologiska institutet, Klimatcentret, tfn 0295 393 510, hilppa.gregow(at)fmi.fi

Klimatförändringens gränsöverskridande effekter: Mikael Hildén, professor, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 173, mikael.hilden(at)ymparisto.fi

Ekonomiska metoder för bedömning av väder- och klimatrisker: Karoliina Pilli-Sihvola, forskare, Meteorologiska institutet, tfn 0295 392 151, karoliina.pilli-sihvola(at)fmi.fi

Hantering av väder- och klimatrisker och användning av informationskällor: Heikki Tuomenvirta, specialforskare, gruppchef, Meteorologiska institutet, tfn 0295 394 122, heikki.tuomenvirta(at)fmi.fi

Regionala väderrisker och extrema väderfenomen: Antti Mäkelä, forskare, gruppchef, Meteorologiska institutet, tfn 050 301 1988, antti.makela(at)fmi.fi

Kommunikation: Sanna Luhtala, vetenskapsredaktör, Meteorologiska institutet, tfn 0295 392 178, sanna.luhtala(at)fmi.fi

ELASTINEN-projektets webbplats (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi/sv