FI SV EN

Lainsäädännön arviointineuvosto

Valtioneuvoston kansliaan perustettiin joulukuussa 2015 pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi pyritään kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua.

Valtioneuvosto asetti huhtikuussa 2016 ensimmäisen arviointineuvoston toimikaudelle 15.4.2016–14.4.2019. Yleisistunto nimittää arviointineuvostolle puheenjohtajan ja enintään kahdeksan jäsentä, joista arviointineuvosto valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Neuvoston toimikausi on kolme vuotta, ja sen jäsenet nimitetään henkilökohtaisen asiantuntijuuden perusteella. Jäsenet eivät voi tehtävässään edustaa edunvalvontaorganisaatiota, mutta voivat olla edunvalvontaorganisaation palveluksessa.

​Arvioitavat esitysluonnokset 2017–

  • Alkoholilaki
  • Laki tulotietojärjestelmä
  • Valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitus
  • Kevasta annetun lain muuttaminen (3 §)
  • Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelulaki