FI SV EN

Lainsäädännön arviointineuvosto

Valtioneuvoston kansliaan perustettiin joulukuussa 2015 pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi pyritään kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua.

Valtioneuvosto asetti huhtikuussa 2016 ensimmäisen arviointineuvoston toimikaudelle 15.4.2016–14.4.2019. Yleisistunto nimittää arviointineuvostolle puheenjohtajan ja enintään kahdeksan jäsentä, joista arviointineuvosto valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Neuvoston toimikausi on kolme vuotta, ja sen jäsenet nimitetään henkilökohtaisen asiantuntijuuden perusteella. Jäsenet eivät voi tehtävässään edustaa edunvalvontaorganisaatiota, mutta voivat olla edunvalvontaorganisaation palveluksessa.

Kokoonpano 1.1.2017-

  • oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen, puheenjohtaja
  • vanhempi neuvonantaja Bo Harald
  • professori Ari Hyytinen
  • professori Eva Liljeblom
  • professori Tuula Linna
  • varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, varapuheenjohtaja
  • oikeustieteen tohtori, dosentti Kalle Määttä
  • professori Jyrki Tala, varapuheenjohtaja
  • oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen

Neuvoston pysyvänä asiantuntijana toimii hallitusneuvos Arno Liukko. Neuvostolla on kaksi kokopäivätoimista sihteeriä.

Puheenjohtaja

Leila Kostiainen
p. 0400 805 417
leila.kostiainen(at)morgaminkulta.fi
@LeilaKostiainen

Sihteeristö

Antti Moisio, Arviointineuvos 
Valtioneuvoston kanslia, Istuntoyksikkö 0295160447  


Meri Virolainen, Arviointineuvos 
Valtioneuvoston kanslia, Istuntoyksikkö 0295160202