Eri alojen sanastoja

Valtioneuvoston kanslian kielipalveluiden tukiyksikkö ylläpitää luetteloa eri alojen sanastoista, jotka ovat käytettävissä julkishallinnon virastojen, laitosten, yhdistysten tai muiden toimijoiden verkkosivuilla. 

Toimimattomat linkit tai linkkivinkit voi ilmoittaa kielipalveluiden tukiyksikköön osoitteeseen termineuvonta(at)vnk.fi.

Useiden eri alojen sanastojen kokoelmia ovat muun muassa Tieteen termipankki ja Kansallinen ontologiakirjastopalvelu ONKI.

 

Biotekniikka

fi, sv, en

Biotekniikan sanasto, Suomen bioteollisuus

Budjetti

Budjettisanasto, VM ja VNK

fi, sv, en, de, fr
Käytettävissä valtioneuvoston termipankissa Valterissa

Eduskunta

Eduskuntasanasto

Valtioneuvoston termipankki Valter

fi, sv, en, se, in, de, es ,et ,fr, ru

Eduskunnan kirjaston asiasanasto

 fi, sv, en

Elintarvike

Elintarvikevalvonnan sanasto, Evira

fi, sv, en

Finnish Food Glossary

fi, en

Eläke

Työeläkesanasto, Eläketurvakeskus (Klikkaa oikealla ylhäällä ”Eläkesanasto”)

 fi, sv, en

EU

EU:n toimielinten monikielinen termipankki

EU:n ja Venäjän hankeyhteistyön sanasto

fi, en, ru

Maahanmuuttoon ja sisäasioihin keskittyvä sanasto

English Style Guide, European Commission

Suomen kielen käyttöohjeita

EU:n jäsenmaiden hallitukset kaikilla EU:n virallisilla kielillä

EU:n lainsäädäntötietoa toiminta-alojen mukaan

Geologia

GTK Geosanasto – Geoterms, Geologian tutkimuskeskus

fi, en

IUGS Multilingual Thesaurus

en, de, fr, ru, es ,it, fi, sv
https://mot.kielikone.fi/mot/gtk/netmot.exe?motportal=80

Huoltovarmuus

Sanasto, Huoltovarmuuskeskus

fi, en

Ilmasto, ilmakehä

Ilmasto- ja energiasanasto, VNK

 fi, en
Käytettävissä myös valtioneuvoston termipankissa Valterissa

Ilmakehä ABC, Ilmatieteen laitos

fi, en

Kaavoitus

COMMIN – Baltic Spatial Concept Share

 fi, en

Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuuden rikastushiekan ja sivukivien BAT-vertailuasiakirjan sanasto, Suomen ympäristökeskus SYKE

fi, en

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyön termit ja käsitteet, UM

fi, en

EU, ENPI JA EKR / EU:n kehitysyhteistyön termit ja lyhenteet, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry

fi, en

Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus

Kirjallisuuden tutkimuksen asiasanasto, Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS

fi, en            

Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto, Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS

fi, en

Kokous ja konferenssi

Kokous- ja konferenssisanasto, Helsingin yliopisto

fi, en

Kokoustekniikan sanasto, Jyväskylän yliopiston kielikeskus

fi

Kriisinhallinta

Keskeisiä termejä ja lyhenteitä, Kriisinhallintakeskus

fi, en

Keskeisiä käsitteitä liittyen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaan, UM

fi, osittain myös en

Koulutus

Korkeakoulusanasto, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Korkeakoulusanasto, Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY

fi, en

Laki

Finlex, säädöskäännökset

Lainsäädäntösanasto, VNK ja OM

fi, sv, en

Valtiosopimusten suomentaminen, UM

en, fi

Svenskt lagspråk i Finland (SLAF), VNK

Ålands lagting, ordlista

sv

Lakisanasto suomi-saame, Saamelaiskäräjät

Lääketiede ja lääkärin työ

Lääkärintyön termit, Suomen Lääkäriliitto

fi, sv, en

Maantiede

Maiden nimet seitsemällä kielellä, Kotimaisten kielten keskus Kotus

fi, sv, pohjoissaame, en, de, fr, ru

Suomen ruotsinkieliset kuntien nimet

Media

Suomen mediaopas

fi

Mediasanasto, Media Doc Oy

fi, en

Merenkulku

Merenkulkualan asiasanasto

fi, sv, en

Metsäala

Sanasto, Suomen Metsäyhdistys ry

fi, en

Muuttoliike

Muuttoliikeaiheinen sanasto ­­- EMN Glossary

monikielinen

Maahanmuuttoviraston sanasto

 fi, sv, en

Tietoa maahanmuuttajille 14 kielellä, Helsingin kaupunki

Nimikkeet

Ammatillisten tutkintojen nimikkeet englanniksi, Opetushallitus

fi, sv, en

http://www.oph.fi/ammattikoulutus/perustutkinnot/kaannokset
http://www.oph.fi/ammattikoulutus/ammattitutkinnot/kaannokset

Tehtävänimikkeitä, Helsingin yliopisto

fi, en

http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/sanasto_nimikkeet/sanasto_frameset.html

Henkilöstö- ja lakiasioiden nimikelista, Helsingin yliopisto

fi, sv, en

IT-alan nimikkeet (2003)

fi, en

Lakimiesnimikkeet, Suomen Lakimiesliitto

fi, sv, en

Lääkäreiden virkanimikkeet, erikoisalat ym., Suomen Lääkäriliitto

fi, en

Opetushallinto

Opetushallituksen käännössuosituksia ja sanastoja

Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu (ENSTI), - Koulutuksen ja työvoimatarpeiden ennakointi

fi, sv, en

Politiikka

English-Finnish Glossary of United States Political Terms

en, fi

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto,

fi

Potilasturvallisuutta koskevaa sanastoa (useampia sanastoja; linkki myös WHO:n englanninkieliseen raporttiin ja sanastoon)

fi, sv, en

Hoitotyön asiasanasto HOIDOKKI, Sairaanhoitajien koulutussäätiö

fi, sv, en

Talous ja liiketoiminta

Taloussanomien taloussanakirja

fi, en

Rahoitusalan sanasto, Turun kauppakorkeakoulu

fi, en

EU:n talouskriisi, termit ja taustat, Eurooppa-tiedotus

fi

Palveluliiketoiminnan sanasto, Tekes

fi, en

Tietoturva

Valtionhallinnon tietoturvasanasto, VM

fi, en

Tilastot

Tilastokeskus: käsitteet ja määritelmät

 fi, sv, en

Tulli, logistiikka, liikenne

Tulli ja logistiikka (ei enää päivitetä)

fi, en, ru

Liikenneviraston julkisen liikenteen sanasto

fi, sv, en

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelut, Opetushallitus

fi, sv, en

Tuomioistuin

Tuomioistuinsanasto (päivitettävänä)

 fi, sv, en, de, fr

Valtioneuvoston termipankki Valterissa

Työmarkkinat

Työmarkkinasanasto, VM ja VNK

fi, sv, en, de, fr

Käytettävissä valtioneuvoston termipankissa Valterissa

Uskonto

Suomen evankelis-luterilainen kirkko - Aamenesta öylättiin

 fi

Suomen ev.lut. kirkon käsikirjat: tietoa saamen kielillä, englanniksi sekä viittomakielellä

Suomen ortodoksinen kirkko – Kirkollinen sanasto

 fi

Ortodoksisanakirja

fi, el, ru, en, sv

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun sanastoja ja ohjeita

Valtioneuvoston termipankkki Valter

monikielinen

Sisältää seuraavat sanastot: Budjettisanasto, Eduskuntasanasto, EMU-sanasto, Ilmasto- ja energiasanasto, Julkisten rakennusten nimiä, Korkeakoulusanasto, Kuntasanasto, Suomalaiset sotilasarvot, Tuomioistuinsanasto, Työmarkkinasanasto, Valtioneuvostosanasto, Verosanasto ja Virastot ja laitokset.

Verotus

Verosanasto (Käytettävissä valtioneuvoston termipankissa Valterissa)

 fi, sv, en, de, fr

Verohallinnon sanasto

fi, sv, en

Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2010, Verosanasto s. 339 – 366

fi, en

Väestötieto

Väestökirjahallinnon sanasto, Väestörekisterikeskus

fi

Ympäristö, luonto

Luontoportti, Suomen luontoa ja lajistoa

fi, sv, en, de, es, fr, da, no

Ympäristösanakirja EnDic ja Ilmatieteellinen sanakirja MetDic, Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos

fi, et, en, fr, de, sv, lt, lv, ru, la

Ympäristöjohtamisen sanasto, Vaasan yliopisto

fi, en

Kestävän kehityksen ja kasvatuksen koulutuksen sanasto

fi

Jätehuollon sanasto, Jätelaitosyhdistys JLY

fi, sv, en 

Sanastokeskus TSK:n sanastoja

  • TEPA-termipankki (Etusivun Sisältö-linkin takaa aukeaa luettelo kaikista TEPAssa olevista sanastoista)

Kielenhuoltoa

Kirjoittajan ABC-kortti, kielenhuolto

Kotimaisten kielten keskus

Yleiskielen sanakirja, Kotimaisten kielten keskus

Käytetyt lyhenteet

OM = oikeusministeriö
TSK = Sanastokeskus TSK
UM = ulkoministeriö
VM = valtiovarainministeriö
VNK = valtioneuvoston kanslia