Sanastot ja ohjeet

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan monikielisiä valtionhallinnon sanastoja. Sanastoja laaditaan yleensä erillisinä sanastohankkeina, jotka toteutetaan yhteistyössä valtionhallinnon eri alojen asiantuntijoiden sekä kielten ammattilaisten kanssa.

Termipankki Valter

Sanastohankkeet kestävät yleensä 1—3 vuotta, ja niissä tuotetut sanastot sisältävät 150—900 käsitettä. Kustakin käsitteestä annetaan erikieliset termit, määritelmiä ja muita käsitteen sisällön kuvauksia sekä usein myös kaavioita, jotka havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita.

Sanastot julkaistaan valtioneuvoston termipankissa Valterissa. Joitakin sanastoja on myös painettu kirjana.

 • Kuntasanasto (fi-sv-en)
 • Suomalaiset sotilasarvot (fi-sv-en-fr-ru)
 • Ilmasto- ja energiasanasto (fi-en). Ilmasto- ja energiasanasto myös pdf-tiedostona
 • Eduskuntasanasto (fi-sv-en-se-de-es-et-fr-ru)
 • Työmarkkinasanasto (fi-sv-en-de-fr)
 • Korkeakoulusanasto (fi-sv-en-de-fr-es-ru)
 • Valtioneuvostosanasto (fi-sv-en-da-de-el-es-et-fr-it-nl-pt-ru)
 • Verosanasto (fi-sv-en-de-fr). Verosanasto myös pdf-tiedostona
 • Tuomioistuinsanasto (fi-sv-en-de-fr)
 • Budjettisanasto (fi-sv-en-de-fr)
 • Julkisten rakennusten nimiä ja niiden käännöksiä (fi-sv-en-de-fr-ru)
 • EMU-sanasto (fi-sv-en-de-fr)

Sanastotyö kääntäjien ja virkamiesten työn tueksi

Valtioneuvoston kääntäjien työtä tuetaan myös tekemällä sanastoja ajankohtaisista aiheista. Nämä sanastot ovat yleensä kaksi- tai kolmikielisiä, ja niissä annetaan kustakin käsitteestä erikieliset termit sekä erilaisia käsitteen sisältöön tai termien käyttöön liittyviä selityksiä ja käyttöesimerkkejä. 

Lisäksi laaditaan ohjeita etenkin englanninkielisissä teksteissä esiintyvien kielipulmien ratkaisemiseen, kootaan ministeriöiden teksteistä koostuvia käännösmuisteja sekä ylläpidetään luetteloa eri alojen sanastoista.  

Tutustu myös

Muiden julkishallinnon virastojen, laitosten, yhdistysten tai toimijoiden ylläpitämiä sanastoja: