Sanastot ja ohjeet

Valtioneuvoston kanslian sanastotyön tarkoituksena on selkeyttää viestintää ja yhtenäistää valtionhallinnon teksteissä käytettäviä erikielisiä termejä.

Sanastoja laaditaan yhteistyössä valtionhallinnon eri alojen asiantuntijoiden sekä kielten ammattilaisten kanssa. Mittavissa yhteistyöhankkeissa tuotetut sanastot sisältävät 150–900 käsitettä. Niissä käsitteet on yleensä määritelty ja niistä annetaan erikieliset termit ja usein myös muita sisältökuvauksia ja kaavioita, jotka havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita. Nämä sanastot julkaistaan valtioneuvoston termipankki Valterissa tai erillisinä julkaisuina. 

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan myös suppeampia sanastoja ajankohtaisista aiheista. Näiden sanastojen tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja alan toimijoille termisuosituksia pääasiassa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja osin venäjäksi ja näin yhtenäistää käytettävää terminologiaa. Sanastotiedostot julkaistaan tällä sivulla.

Valtioneuvoston kanslian kieliasiantuntijat osallistuvat myös muiden toimijoiden julkaisemien valtionhallinnon erikoisalojen sanastojen työhön tai kommentoivat sanastoja. Näitä sanastoja julkaistaan Valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkisto Valtossa (esim. hakusanalla 'sanasto') sekä Sanastokeskuksen TEPA-termipankissa ja Digi- ja väestötietoviraston Sanastot-työkalussa

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan myös ohjeita etenkin ruotsinkielisen säädöskielen tueksi ja englanninkielisissä teksteissä esiintyvien kielipulmien ratkaisemiseksi, kootaan ministeriöiden teksteistä koostuvia käännösmuisteja sekä ylläpidetään luetteloa muiden toimijoiden tuottamista eri alojen sanastoista.

Sanastot