Sanastot ja ohjeet

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan monikielisiä valtionhallinnon sanastoja. Sanastoja laaditaan yleensä erillisinä sanastohankkeina, jotka toteutetaan yhteistyössä valtionhallinnon eri alojen asiantuntijoiden sekä kielten ammattilaisten kanssa.

Termipankki Valter

Sanastohankkeet kestävät yleensä 1—3 vuotta, ja niissä tuotetut sanastot sisältävät 150—900 käsitettä. Kustakin käsitteestä annetaan erikieliset termit, määritelmiä ja muita käsitteen sisällön kuvauksia sekä usein myös kaavioita, jotka havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita.

Sanastot julkaistaan valtioneuvoston termipankissa Valterissa. Joitakin sanastoja on myös painettu kirjana.

 • Kuntasanasto 2013 (fi-sv-en)
 • Suomalaiset sotilasarvot 2012 (fi-sv-en-fr-ru)
 • Ilmasto- ja energiasanasto 2010 (fi-en). Myös pdf
 • Eduskuntasanasto 2008 (fi-sv-en-se-de-es-et-fr-ru)
 • Työmarkkinasanasto 2005 (fi-sv-en-de-fr)
 • Korkeakoulusanasto 2005 (fi-sv-en-de-fr-es-ru)
 • Valtioneuvostosanasto 2009 (fi-sv-en-da-de-el-es-et-fr-it-nl-pt-ru)
 • Verosanasto 2002 (fi-sv-en-de-fr). Myös pdf
 • Tuomioistuinsanasto 2001 (fi-sv-en-de-fr)
 • Budjettisanasto 2001 (fi-sv-en-de-fr)
 • Julkisten rakennusten nimiä ja niiden käännöksiä 2000 (fi-sv-en-de-fr-ru)
 • EMU-sanasto 1999 (fi-sv-en-de-fr)

Sanastotyö kääntäjien ja virkamiesten työn tueksi

Valtioneuvoston kääntäjien työtä tuetaan myös tekemällä sanastoja ajankohtaisista aiheista. Nämä sanastot ovat yleensä kaksi- tai kolmikielisiä, ja niissä annetaan kustakin käsitteestä erikieliset termit sekä erilaisia käsitteen sisältöön tai termien käyttöön liittyviä selityksiä ja käyttöesimerkkejä. 

Lisäksi laaditaan ohjeita etenkin englanninkielisissä teksteissä esiintyvien kielipulmien ratkaisemiseen, kootaan ministeriöiden teksteistä koostuvia käännösmuisteja sekä ylläpidetään luetteloa eri alojen sanastoista.