FI SV EN

Sanastot ja ohjeet

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan monikielisiä valtionhallinnon sanastoja. Sanastoja laaditaan yleensä erillisinä sanastohankkeina, jotka toteutetaan yhteistyössä valtionhallinnon eri alojen asiantuntijoiden sekä kielten ammattilaisten kanssa.

Sanastohankkeet kestävät yleensä 1—3 vuotta, ja niissä tuotetut sanastot sisältävät 150—900 käsitettä. Kustakin käsitteestä annetaan erikieliset termit, määritelmiä ja muita käsitteen sisällön kuvauksia sekä usein myös kaavioita, jotka havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita.

Valmiit sanastot julkaistaan valtioneuvoston termipankissa Valterissa. Joitakin sanastoja on myös painettu kirjana.

Ministeriöiden kääntäjien työtä tuetaan tekemällä sanastoja ajankohtaisista aiheista. Nämä sanastot ovat yleensä kaksi- tai kolmikielisiä, ja niissä annetaan kustakin käsitteestä erikieliset termit sekä erilaisia käsitteen sisältöön tai termien käyttöön liittyviä selityksiä ja käyttöesimerkkejä. 

Lisäksi laaditaan ohjeita etenkin englanninkielisissä valtionhallinnon teksteissä esiintyvien kielipulmien ratkaisemiseen ja kootaan kaikkien käyttöön ministeriöiden teksteistä koostuvia käännösmuisteja.

Sanastot
Muita sanastoja
Sähköisiä sanastoja
Ohjeet ja mallit
Termiselvitykset
Käännösmuistit

Sanastot

Valtioneuvoston kanslia on laatinut yhdessä muiden julkishallinnon organisaatioiden kanssa useita monikielisiä sanastoja, joiden sisältö on käytettävissä valtioneuvoston termipankissa Valterissa. 

 • Kuntasanasto 2013 (fi-sv-en)
 • Suomalaiset sotilasarvot 2012 (fi-sv-en-fr-ru)
 • Ilmasto- ja energiasanasto 2010 (fi-en). Myös pdf
 • Eduskuntasanasto 2008 (fi-sv-en-se-de-es-et-fr-ru)
 • Työmarkkinasanasto 2005 (fi-sv-en-de-fr)
 • Korkeakoulusanasto 2005 (fi-sv-en-de-fr-es-ru)
 • Valtioneuvostosanasto 2009 (fi-sv-en-da-de-el-es-et-fr-it-nl-pt-ru)
 • Verosanasto 2002 (fi-sv-en-de-fr). Myös pdf
 • Tuomioistuinsanasto 2001 (fi-sv-en-de-fr)
 • Budjettisanasto 2001 (fi-sv-en-de-fr)
 • Julkisten rakennusten nimiä ja niiden käännöksiä 2000 (fi-sv-en-de-fr-ru)
 • EMU-sanasto 1999 (fi-sv-en-de-fr)

Muita sanastoja

Sähköisiä sanastoja

Valtioneuvoston kanslian kielipalveluiden tukiyksikkö ylläpitää luetteloa eri alojen sanastoista, jotka ovat käytettävissä julkishallinnon virastojen, laitosten, yhdistysten tai muiden toimijoiden verkkosivuilla. 

Sähköisiä sanastoja

Ohjeet ja mallit

Termiselvitykset

Käännösmuistit