FI SV EN

Asiakirjat ja julkaisut

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2014
Vuosikertomus 2013
Vuosikertomus 2012
Vuosikertomus 2011
Vuosikertomus 2010
Vuosikertomus 2009
Vuosikertomus 2008
Vuosikertomus 2007-2008

Omistaja-lehti

Omistaja 2/2013
Omistaja 1/2013
Omistaja 2/2012
Omistaja 1/2012

Valtion yhtiöomistus 2003-2007

Viimeinen numero julkaistiin 2007.

Valtion yhtiöomistus 2007
Valtion yhtiöomistus 2006
Valtion yhtiöomistus 2005
Valtion yhtiöomistus 2004
Valtion yhtiöomistus 2003
Valtion yhtiöomistus 2002

Muut julkaisut

Selvitys valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten ja johdon palkitsemisesta 2015.
Alexander Incentives Oy 2016.
Selvitys (168 s.)

Selvitys valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten ja johdon palkitsemisesta 2014.
Alexander Incentives Oy 2015.
Selvitys (178 s.)

Selvitys valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten ja johdon palkitsemisesta.
Alexander Incentives Oy 2014
Selvitys (pdf, 199 s.).

”Niin siinä käy kun omistaa – tarinaa valtionyhtiöistä” -teos

julkaistu 23.10.2012

Kilpailu parhaista osaajista. Arvio johdon palkkio- ja eläkejärjestelmistä valtio-omisteisissa yhtiöissä

Markku Pohjola, Pekka Merilampi, Pekka Nikula
15.6.2009 Palkitsemisohjeistuksen arviointiryhmän raportti (39 sivua)

Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä

Seppo Ikäheimo, Hanna Kontu, Leena Kostiander, Risto Tainio, Antti Uusitalo

Selvityksen tarkoituksena oli arvioida ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuutta valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä sekä esittää kehittämislinjauksia toimivuuden parantamiseksi.
Julkaisu (92 sivua)

Valtion omistajapolitiikan selvitysmiesraportti

Raportissa tarkastellaan valtion omistajapolitiikan lähtökohtia, toimintaympäristöä ja toteutustapaa.

Ehdotustensa pohjalta selvitysmies Matti Vuoria on laatinut toimeksiantonsa mukaisen luonnoksen omistajapolitiikkaa koskevaksi valtioneuvoston periaatepäätökseksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 2/2004 (ISBN 951-739-750-X), hinta 13 euroa (Edita)
Valtion omistajapolitiikan selvitysmiesraportti

Kannustinjärjestelmät sekä niiden toimivuus suomalaisissa valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä

Hansson, Liljeblom, Löflund, Maury, Pasternack, Rosenberg

Svenska handelshögskolanin rahoitus- ja tilastotieteen laitos

- Osatutkimus I: Empiirinen selvitys suomalaisista kannustinjärjestelmistä
- Osatutkimus II: Vallitsevat taloustieteelliset käsitykset kannustinjärjestelmistä
- Osatutkimus III: Kannustinjärjestelmien käyttö ja kokemukset – kansainvälinen vertailu

Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 2/2002 (ISBN 951-739-643-0), hinta 17 euroa (Edita)

Timo Kaisanlahti: Valtion omistajaohjaus – perusta ja välineet

Kirjassa tarkastellaan valtion omistajaohjauksen ja osakasvalvonnan tavoitteita sekä niiden toteuttamisen välineitä. Kohteena ovat erityisesti valtioneuvoston periaatepäätökset sekä muut julkistetut kannanotot.

Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 4/2001(ISBN 951-739-589-2)

Julkaisun englanninkielinen versio State Ownership Steering – Objectives and Methods Ministry of Trade and Industry Finland, Studies and Reports 11/2001(ISBN 951-739-608-2)

Corporate Governance ja valtio-omistaja – kehittämistarpeet

Raportissa selvitetään kansainvälisten ja suomalaisten corporate governance -standardien sisältöä. Julkaisu käsittää tausta-aineistoa kauppa- ja teollisuusministeriön 13.12.2000 antamaan suositukseen hyvän hallintotavasta ministeriön hallinnonalan yhtiöissä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 25/2000

(ISBN 951-739-574-4)

Kaikkia tässä mainittuja painettuja julkaisuja voi tilata valtioneuvoston kansliasta Ira Lehmuskoskelta, etunimi.sukunimi@vnk.fi