Enemmistöomisteiset ja vähemmistöomisteiset yhtiöt

Taulukossa on lueteltu merkittävimmät enemmistöomisteiset ja vähemmistöomisteiset yhtiöt sekä niiden liikevaihto ja henkilöstön määrä, valtion omistusosuus ja hallinnoiva ministeriö

Merkittävät enemmistöomisteiset ja vähemmistöomisteiset yhtiöt 10.1.2018

 

Enemmistöomisteiset yhtiöt

Toimiala

Liikevaihto 2016

 

Milj. €

Henkilöstö 2016

Nyk. valtion osuus osake-pääomasta

%

Hallinnoiva ministeriö

 

Air Navigation Services Finland Oy

Ilmaliikennettä palveleva toiminta

..

..

100,0

LVM

 

A-Kruunu Oy

asuntojen vuokraus

1,9

6

100,0

YM

 

Alko Oy

alkoholijuomien vähittäismyynti

1 162,8

2 655

100,0

STM

 

Altia Oyj

alkoholijuomien tuotanto ja tukkumyynti

356,6

797

100,0

VNK

 

Arctia Oy

jäänmurto-, monitoimialus-
ja yhteysaluspalvelut

60,7

265

100,0

VNK

 

OHY Arsenal Oy 1)

omaisuudenhoitoyhtiö

-

-

100,0

VM

 

Baltic Connector Oy

kaasuputki

-

10

100,0

TEM

 

Boreal Kasvinjalostus Oy

viljelykasvien jalostus ja markkinointi

9,8

62

60,8

VNK

 

Cinia Group Oy

tietoliikenne- ja verkkopalvelut

..

..

77,5

LVM

 

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

tieteelliseen ja tekniseen laskentaan liittyvä atk-palvelu

36,8

289

100,0

OKM

 

Finavia Oyj

lentoasemaverkosto ja lennonvarmistusjärjestelmä

380,9

2 995

100,0

VNK

 

Fingrid Oyj

sähkön voimansiirtopalvelu

586,1

375

53,1

VM

 

Finrail Oy

rautatieliikenteen ohjaus-palvelut

36,6

406

100.0

LVM

 

Finnair Oyj

lentoliikenne

2 317

4 937

55,8

VNK

 

Finnpilot Pilotage Oy

luotsauspalvelut

36,5

327

100,0

VNK

 

Finnvera Oyj

erityisrahoituslaitos

..

381

100,0

TEM

 

Finpro Oy

liikkeenjohdon konsultointi, kansainvälistyminen 

5,1

228

100,0

TEM

 

Fortum Oyj

energiantuotanto

3 632

8 108

50,8

VNK

 

Gasonia Oy*

energialiiketoiminta

..

..

99,0

VNK

 

Gasum Oy

maakaasun tukkukauppa

843,4

334

100,0**

VNK

 

Governia Oy

sijoitusyhtiö

90,6

234

100,0

VNK

 

Hansel Oy

hankintakeskus

9,6

75

100,0

VM

 

HAUS Kehittämiskeskus Oy

täydennyskoulutus ja kehittämispalvelut

6

31

100,0

VM

 

ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy

Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

..

..

100,0

VM

 

Kemijoki Oy

energian tuotanto

43,5

40

50,1

VNK

 

Leijona Catering Oy

ravitsemispalvelut

71,1

457

100,0

VNK

 

Meritaito Oy

vesiteiden ylläpito ja kehittäminen

28,3

232

100,0

VNK

 

Motiva Oy

tehokkaan energiankäytön edistäminen

6,5

67

100,0

VNK

 

Neste Oyj

öljyn jalostus

11 689

5 001

49,7

VNK

 

Nordic Morning Group Oyj

graafinen teollisuus

103,4

653

100,0

VNK

 

Patria Oyj

puolustusvälineteollisuus

489,9

2 750

50,1

VNK

 

Posti Group Oyj

postipalvelut

1 607,6

20 497

100,0

VNK

 

Raskone Oy

raskaiden koneiden korjaamotoiminta

65,5

482

85,0

VNK

 

Solidium Oy

sijoitusyhtiö

..

12

100,0

VNK

 

SoteDigi Oy

sosiaali- ja terveydenhuoltoalan digitaaliset ratkaisut

..

..

100,0

VM

 

STUK International Oy

ydinenergian ja säteilyn asiantuntijapalvelut

..

..

100,0

STM

 

Suomen Erillisverkot Oy

teleliikenne

93,2

313

100,0

VNK

 

Suomen Lauttaliikenne Oy

lauttaliiketoiminta

50,8

304

100,0

VNK

 

Suomen Rahapaja Oy

metalliteollisuus

66,6

173

100,0

VNK

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy

pääomasijoitustoiminta

..

34

100,0

TEM

 

Suomen Viljava Oy

viljan käsittely- ja varastointipalvelut

17,5

60

100,0

VNK

 

Tapio Oy

metsätaloutta palveleva toiminta

9

56

100.0

VNK

 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Tekniikan tutkimus ja kehittäminen

188,4

2 414

100,0

TEM

 

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund)

erityisrahoituslaitos

..

..

93,4

UM

 

Terrafame Group Oy

rahoitusta palveleva toiminta

101

629

100,0

TEM

 

Tietokarhu Oy

verohallinnon tietotekniset palvelut

33,7

199

20,0 2)

VM

 

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Omaisuudenhoitotoiminta

..

..

100,0

VNK

 

Vapo Oy

turve- ja puuteollisuus

459,8

803

50,1

VNK

 

Veikkaus Oy

veikkaus- ja arpajaistoiminta

2 204,5

369

100,0

VNK

 

VR-Yhtymä Oy

rautatieliikenne

1 187

7 691

100,0

VNK

 

Yleisradio Oy

yleisradiotoiminta

470,9

2 951

99,9

LVM

 

(51)

 

 

 

 

 

 

 

Vähemmistöomisteiset yhtiöt

Toimiala

Liikevaihto 2016

 

Milj. €

Henkilöstö 2016

Nyk. valtion osuus osake-pääomasta

%

Hallinnoiva taho

Ahtium Oyj

kaivosteollisuus

..

..

7,6

Solidium

Elisa Oyj

puhelinliikenne

1 600

4 300

10,0

Solidium

Hevosopisto Oy

hevosalan koulutus

8,1

96

25,0

OKM

Kemira Oyj

kemianteollisuus

2 400

4 800

16,7

Solidium

Konecranes Oyj

konevalmistaja

17 000

3 300

3,2

Solidium

Kuntarahoitus Oyj

luottolaitos

183,7

106

16,0

YM

Metso Oyj

metalliteollisuus

2 600

11 000

14,9

Solidium

Outokumpu Oyj

metallit ja teknologia

5 960

10 000

24,0

Solidium

Outotec Oyj

mineraalien- ja metallien jalostusteknologia

1 100

4 200

14,9

Solidium

Sampo Oyj

pankki- ja vakuutustoiminta

..

6 800

11,9

Solidium

SSAB AB

metalliteollisuus

5 800

15 000

17,1

Solidium

Stora Enso Oyj

metsäteollisuus

9 800

25 000

12,3

Solidium

Suomen Ilmailuopisto Oy

ilmailualan koulutus

8,8

40

49,5

VNK

Suomen siemenperuna-
keskus Oy

perunalajikkeiden ylläpito, tuotanto ja markkinointi

2,8

14

22,0

VNK

Suomen yliopistokiinteistöt Oy

kiinteistöt

148,2

32

33,3

VM

Tieto Oyj

informaatioteknologiapalvelut

1 500

13 900

10,0

Solidium

Telia Company

telepalvelut

84 000 3)

21 000

3,2

Solidium

Valmet Oyj

paperi- sellu- ja energiateknologia

2 900

12 000

11,1

Solidium

(18)

 

 

 

 

 

  1. selvitystilassa                                
  2. osuus äänivallasta 80 %                 
  3. milj. SEK
    ** Gasonia Oy (valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö) 73,5 % A-osakkeista (49,8 % äänistä), Suomen valtio 26,5 % A-osakkeista ja 100 % K-osakkeista (50,2 % äänistä)
    ..  tietoja ei käytettävissä