Hyppää sisältöön

Talousneuvosto

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin. Se tarkastelee kansakunnan menestymisen kannalta keskeisiä talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

Talousneuvosto pyrkii vahvistamaan ja syventämään talouspoliittisia päätöksiä edeltävää laaja-alaista ja analyyttista keskustelua talouden kasvu-, tasapaino- ja rakennekysymyksistä.
Talousneuvoston tehtävät

Kokoonpano ja sihteeristö

Kokoonpano ja sihteeristö

Talousneuvoston puheenjohtajana toimii pääministeri. Hänen lisäkseen talousneuvostoon kuuluu 11–21 valtioneuvoston nimeämää jäsentä.

Kokoonpano ja sihteeristö

Kokoukset

Kokoukset

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kokoukset

Kirjoitussarja: Talouspolitiikka

Kirjoitussarja: Talouspolitiikka

Talousneuvoston jäsenet ja asiantuntijat kirjoittavat talouden ajankohtaisista kysymyksistä sekä taustoittavat talousneuvostossa käsiteltäviä asioita.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja

Valikko